FEFO

Reiselivsbedrifter tilbys jaktkort for sine kunder innen 15. juli.

Lokal næringsvirksomhet i Finnmark vil prioriteres ved søknader. Organisasjonsnummer og godkjent skatteattest må vedlegges.
Skriv til post@fefo.no

Kontakt

Christina Bjørkli
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 468 44 960