Skal du på innlandsfiske? Going for inland fishing?

På Finnmarkseiendommen kan du fiske etter innlandsfisk i over 60 000 fiskevann. Med innlandsfisk menes all ferskvannsfisk med unntak av laks, sjøørret og sjørøye.

On Finnmarkseiendommen you can fish for inland fish in over 60 000 lakes. Inland fish refers to all freshwater fish except for salmon, sea trout, and arctic char.

Her finner du informasjon om innlandsfiske. 

Here is information about inland fishing.