FEFO

Skogsbilveiene stenges i vårløsningen

Status for våre skogsbilveier i Pasvik og Karasjok.

(Oppdatert 21.mai 2022 kl. 13:00)

Karasjok kommune

Anárjokveien (Karasjok) - stengt
Kommunal vei 282 slutter etter siste bosetting (ca 3 mil). Deretter følger den delen av veien som FeFo har ansvar for (3,3 mil). 

Pasvik, Sør - Varanger kommune

Grensefossveien - åpen 
Starter ved den gamle grensestasjonen på Gjøkåsen. Vegen strekker seg til parkeringsplassen ved veis ende (Treriksrøysa). 

Kjerringnesveien - åpen
Starter i krysset ved avkjøring til Noatun. Kan være noen våte partier. 

 

Tommamoveien til Gjøkvassbu🏡 - stengt
Starter ved parkeringsplass på Gjøkåsen (vis a vis Gjøkhotellet). 

Sortbrysttjernveien til Sortbrysttjern 🏡 - stengt
Starter ved parkeringsplassen der det er skiltet til Øvre Pasvik nasjonalpark. Enda noen issvuller den 20. mai. 

Sametiveien - stengt
Starter like ved Øverli Osteri og går til lille Sameti og har forbindelse med Veståsveien. 

Ellentjernveien til Ellentjern 🏡 - åpen for hyttegjester
Avkjøring ved Øvre Pasvik Camping til Ellentjerntunet. 

Veståsveien - stengt 
Innkjøring fra Strandkrysset. Veien vil ikke åpne. Bruk Sametiveien.

Føllvannsveien (Spurvenveien) - åpen fram til hytteparkeringa
Starter ved parkeringsplassen like etter Hauge. Vennligst respekter midlertidig bom satt opp etter hytteparkeringa.

Malbekkveien/Triangelen - stengt  
Her pågår tømmertransport. Veien er stengt for annen ferdsel.

Hvert år stenges skogsbilveiene med bom i vårløsningen. Årsaken er at vi vil spare veiene og sikre at folk kan bruke dem også resten av sommerhalvåret. Så snart det lar seg gjøre foretar vi strengt nødvendig vedlikehold og åpner veiene for ferdsel. 

Kontakt

Kate Persen
leder næring
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 915 13 277