FEFO

Slik blir årets rypejakt på Finnmarkseiendommen

Dagskvote på tre ryper (fjellrype og lirype) per jeger som jakter på Finnmarkseiendommen.

- Det gir en kvote på én fugl mindre per dag sammenlignet med i fjor. Takseringene viser et middels bra år og tilnærmet som i fjor. Det er noe lavere produksjon, og en god del variasjon mellom områder. Dette gjør at vi sammen med våre rettighetshavere har valgt å gå litt ned på dagskvota, sier leder for utmark i FeFo, Einar J. Asbjørnsen.

Årets rypebestand er beregnet ut i fra et takseringsgrunnlag gjennomført fra 5. til 20. august på Finnmarkseiendommen. Omkring 500 kilometer faste ruter i 13 kommuner er taksert under den årlige rypetellingen.

Takseringsresultatene er sendt til Norsk Institutt for naturforskning (NINA) for analyse og beregning av rypetetthet. Deretter har FeFo i samråd med NJFF Finnmark, Sámi Bivdo- ja Meahcástansearvi og Vest-Finnmark Fuglehundklubb vedtatt jaktsesongens reguleringer på Finnmarkseiendommen.

Årets reguleringer på Finnmarkseiendommen
Resultatet for årets reguleringer for sesongen 2019/2020 blir:

  • Dagskvote på tre ryper (fjellrype og lirype samlet) på hele Finnmarkseiendommen. Kvoten vil vurderes på nytt ved oppfølgingsmøtet i oktober.
  • Sesongkvote for bosatte i Finnmark på 30 ryper (fjellrype og lirype samlet) på hele Finnmarkseiendommen. Kvoten vurderes på nytt ved oppfølgingsmøtet i oktober, samtidig som kvote for snarefangst fastsettes.
  • Sesongkvote ryper for tilreisende jegere på 20 ryper på hele Finnmarkseiendommen.
  • Skogsfugl i Pasvik og Anarjohka: I Sør-Varanger og Karasjok kommuner innføres dagskvote på én skogsfugl per jeger per dag, samt sesongkvote skogsfugl på tre fugl. Fredning av brunfugl (av storfugl og orrfugl) vurderes ved oppfølgingsmøtet i oktober.
  • Sørøya, Rolvsøy, Ingøy, Hjelmsøy og Måsøy: Innkortet jakttid for ryper fra 10. september til 23. desember.
  • På Ingøy og Loppa øy gjelder antallsbegrensning også for personer bosatt i Finnmark.

Jakttrykksregulering:

  • Begrenset forhåndssalg av jaktkort per dag
  • FeFo vurderer å tilgjengeliggjøre kjøp av jaktkort for harejakt på øyene i Vest-Finnmark

- Vi ser at det er pågang på jakt spesielt i Kautokeino og på Sørøya. Her er det en del jaktfelt som begynner å bli fulltegnede for tilreisende gjester. Dersom man ønsker å dra på jakt her bør man være rask med å kjøpe jaktkort. Som tidligere år anmoder vi om å spare voksenfugl. La enkeltfugl og par fly videre, og rett avskytingen mot større kull. Da øker sjansen for å felle kyllinger, som har dårligere overlevelse enn voksne ryper, sier Asbjørnsen og legger til:

FeFo har også taksert storfugl i Pasvik, og i år økt antall linjer – og får et estimat som sier at vi har lav produksjon og lav tetthet. 

- Men det er første gang vi gjør det her, så vi har ingenting å sammenligne med, understreker Asbjørnsen.

Gratis jaktkort utdeles til alle førstegangsjegere som er bosatt i Finnmark.

– Dette har vært populært. Vi oppfordrer alle førstegangsjegere til å ta kontakt så vil vi ordne jaktkort til dem, avslutter Asbjørnsen.

For gåsejakt på Ingøy gjelder et jaktforbud på FeFo-grunn kl. 08-17 i perioden 21. august til 31. august.

Se tabell:

Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Einar Johannes Asbjørnsen
Leder utmark
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 482 04 187
Christina Bjørkli
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 468 44 960
Robert Greiner
Leder kommunikasjon og samfunnskontakt - Lakselv
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 911 39 673
Fant du det du søkte etter?