FEFO

Slik blir årets rypejakt

Dagskvotene for rypejakta økes. Samtidig innføres det sesongkvote for skogsfugl.

Fjellrypekull i vinterfjellet. - Klikk for stort bildeFjellrypekull i vinterfjellet. Lars H. Krempig

RYPETALL: Mange fuglehundeiere i Finnmark har hatt travle dager i august. Omkring 400 kilometer faste ruter i 13 kommuner er gått igjennom under den årlige rypetellingen. Resultatene fra takseringen er sendt til Norsk Institutt for naturforskning for analyse og beregning av rypetettheten i Finnmark (se skjema nederst i saken). Deretter har FeFo i samråd med NJFF Finnmark, Sámi Bivdo ja Meahcástansearvi og Vest-Finnmark Fuglehundklubb vurdert resultatene og vedtatt jaktsesongens reguleringer på Finnmarkseiendommen.

 

Årets reguleringer

Resultatet viser at det er bedre i år enn i fjor. FeFo har sammen med NJFF Finnmark, Sámi Bivdo ja Meahcástansearvi og Vest-Finnmark Fuglehundklubb derfor bestemt at årets reguleringer for sesongen 2018/2019 blir som følger:

  •     Dagskvoten blir på fire ryper per jeger per dag på hele Finnmarkseiendommen.
  •     I jaktfelt SVA7, SVA9, SVA10, SVA11 og SVA12 i Pasvik samt i Karasjok kommune er det lov å skyte én skogsfugl per jeger per dag i stedet for en rype. Det innføres i tillegg sesongkvote på maksimalt tre skogsfugl per jeger i sesongen 2018/2019.
  •     På Ingøy og Loppa øy vil begrensninger for antall jegere også gjelde personer bosatte i Finnmark.
  •      Jakttiden for ryper er innkortet på Sørøya, Rolvsøya, Ingøya, Hjelmsøya og Måsøya og gjelder fra 10. september til 23. desember.
  •     Begrenset forhåndssalg av dagskort per dag.

 

La enkeltfugl fly videre

- Årets rypekvote gjelder uavhengig av om det er liryper eller fjellryper.  I år har vi lagt ut et begrenset kortsalg for tilreisende før takseringen har blitt gjennomført. Dette gjør at vi har god kontroll med jaktutøvelsen i hvert jaktfelt, og gjør at vi kan ha mer liberale dagskvoter.
Bildet mange jegere vil oppleve er at det vil være enkelte store kull, og en del enkeltfugl og par. Det kan være store variasjoner i bestandsstørrelse også lokalt. Derfor oppfordrer vi - som tidligere - jegere om å bidra til aktiv viltforvaltning. Spar voksenfugl, la enkeltfugl få fly videre og rett avskytingen mot større kull, sier leder for utmark, Einar J. Asbjørnsen.

Årets rypehøst i Finnmark blir adskillig bedre enn i fjor, forteller Christina Bjørkli og Einar J. Asbjørnsen.  - Klikk for stort bildeÅrets rypehøst i Finnmark blir adskillig bedre enn i fjor, forteller Christina Bjørkli og Einar J. Asbjørnsen. Eirik Palm

Fredag 24. august presenterte han resultatene fra årets rypetaksering på webinar sammen med kollega Christina Bjørkli.

- Dette er også første gang vi innfører begrensninger på antall jegere fra Finnmark. Når det gjelder forhåndssalg av jaktkort, har vi begrenset dette for å senke jakttrykket. Vi vil den neste tiden vurdere om vi skal øke antallet tilgjengelig kort. Eventuelle kort vil i så fall bli gjort tilgjengelig 28. august, sier Bjørkli.

 

Faste takseringslinjerTakseringsresultat 2018 - Klikk for stort bildeTakseringsresultat 2018

FeFo innførte i fjor de strengeste reguleringene for småviltjakt i Finnmark noensinne, og fastsatte en dagskvote på to ryper, hvorav én lirype. I tillegg refunderte FeFo omkring 400.000 kroner til jegere som hadde kjøpt jaktkort, og som ikke ønsket å jakte. Målet med tiltakene var å få ned jakttrykket i Finnmark, og resultatet ble at det bare ble felt en firedel av antallet året før.

Tilbakemeldingene i forkant av rypetellingene har variert. Mens noen ikke har sett fugl i det hele tatt, har andre meldt om forholdsvis store kull. Rypetaksørene følger de samme takseringslinjene som som årene før, og tilbakemeldingene er at det er gjort flere observasjoner i år enn i fjor.Tettet av lirype gjennom tid i Finnmark. - Klikk for stort bildeTettet av lirype gjennom tid i Finnmark.

Tallene er vurdert av NINA, som bruker en egen modell for beredningen av tettheten av ryper. Modellen er den samme som brukes andre steder i landet og tilnærmet lik modellene som brukes i Sverige og Finland.

-  Samtidig holder vi et våkent øye med jakta, og i oktober vil vi ha et oppfølgingsmøte om småviltjakta sammen med tre foreningene, sier Bjørkli.

Som i fjor deler FeFo også ut gratis jaktkort til alle førstegangsjegere bosatte i Finnmark.

Rerproduksjon av lirype o ver tid. - Klikk for stort bildeReproduksjon av lirype over tid.

- Vi ønsker alle rettighetshavere og gjester på Finnmarkseiendommen skitt jakt og fine naturopplevelser i høst, avslutter de to.

 

LES OGSÅ: Mange innspill om småviltjakta

 

 

Kontakt:

Einar J. Asbjørnsen, leder for utmark, mob. 482 04 187

Christina Bjørkli, utmarksforvalter, mob. 468 44 960

Eirik Palm, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt, mob. 976 19 594

 

Område Estimert tetthet (ryper per kv.km.) Estimert antall kyllinger per par
Finnmarkseiendommen samlet 11,2 (8,6 - 14,6) 4 (3,5 - 4,5)
Øst-Finnmark 11,6 (7,8 - 17,4) 3,8 (2,9 - 4,7)
Indre Finnmark 9,7 (6 - 15,8) 3,9 (2,9 - 4,8)
Vest-Finnmark 11,2 (7 - 17,8) 4,4 (3,5 - 5,3)
Fant du det du lette etter?