FEFO

Slik blir Nanne 2022

Hva gjør klimaendringene med våre utmarkstradisjoner? 

Nanne 2022 – Utmarksbruk på tynn is er den fjerde konferansen som FeFo arrangerer.

– Vi ønsker en samtale om hvordan vi best kan møte naturendringene. Derfor vil vi bruke denne konferansen til å belyse hvordan endringene i klimaet og finnmarksnaturen kan ventes å påvirke, og allerede påvirker, vår utmarksbruk, sier FeFos direktør, Jan Olli.

8. februar inviterer FeFo til Nanne 2022 – Utmarksbruk på tynn is. Nanne betyr styrk på samisk. Konferansen er digital og gratis.

- Både jegere, fiskere, reindriftsutøvere og øvrige utmarksbrukere skal dele sine observasjoner fra Finnmarkseiendommen. I tillegg skal forskere bidra for å gi oss et best mulig frempek på hvilke endringer vi har i vente i Finnmark. Vi skal også få en rapport fra Alaska om hvordan naturendringene påvirker urbefolkningen der, forteller Olli.

På spørsmål om hvorfor FeFo er opptatt av temaet, svarer han:

- Naturen i Finnmark eier vi som bor her i fellesskap. Vi har utnyttet utmarka i generasjoner, og tradisjonene knyttet til utmarka er sentrale i finnmarkingenes identitet. Vårt ansvar er å sikre at denne relasjonen mellom finnmarkingene og utmarka kan bestå. Da trenger vi kunnskap om hvordan klimaendringene vil påvirke Finnmarks plante- og dyreliv, og dermed hvilke utfordringer dette vil medføre for den lokale utmarksbruken.

Bidragene i programmet vil bli offentliggjort fram mot konferansestart.

- Vi har opprettet et arrangement på Facebook der interesserte kan holde seg oppdatert, avslutter Olli.

Kontakt

Robert Greiner
leder kommunikasjon og samfunnskontakt
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 911 39 673