FEFO

Slik er utsiktene til årets rypejakt

Bra med stamfugl, og varierende produksjon.

Dette gir et middels år mange områder – men god produksjon i en del områder drar opp totalbildet. Årets reguleringer kunngjøres 30. august.

Årets rypetakseringer er gjennomført. FeFo har avtaler med Vest-Finnmark fuglehundklubb og lokale jeger- og fiskerforeninger om taksering, og mer enn 100 frivillige hundeeiere med godt dresserte hunder bidrar hvert år. 485 kilometer faste ruter i 13 kommuner er i år taksert. Takseringstallene er analysert av Norsk Institutt for naturforskning (NINA).

- De frivillige gjør en kjempeinnsats for oss hvert år når det gjelder takseringene, og vi ønsker å rette en stor takk til dem. I tillegg har vi et godt samarbeid med NINA som analyserer takseringsdata ikke bare for oss, men for grunneiere i hele Norge etter samme mal.  Vi har også et godt samarbeid med Universitet i Tromsø ved COAT, som gjør et tidligvarsel for årets taksering basert på tidligere års datasett. Sammen med jegernes fangstrapporter fra året før, gir dette et godt grunnlag for å vurdere hvordan det ser ut før årets jaktsesong starter, sier leder for utmark i FeFo, Einar J. Asbjørnsen.

Slik ser det ut
Sett under ett viser takseringene de høyeste tetthetene siden midten på 2000-tallet.

Tallene viser stort sett bra med voksenfugl, og varierende fra under middels til god produksjon.

Det er betydelige lokale variasjoner, og generelt er det bedre produksjon langs kysten enn på indre strøk.

Indre Finnmark
Bra tetthet av voksenfugl (6-10 per km2) med under middels produksjon. Samlet sett noe over middels år (12-25 ryper per km2).

Vest-Finnmark kystnært
Bra tetthet av voksenfugl (5-9 per km2), og god produksjon. Samlet over middels tettheter (16-35 ryper km2).

Øst-Finnmark
Bra tetthet av voksenfugl (6-12per km2), og god produksjon. Samlet over middels tettheter (17-41 ryper km2).

Pasvik
Noe under middels tettheter av liryper. God produksjon, men lave tettheter av voksenfugl.

For storfugl viser takseringene over middels tettheter i år, og en klar oppgang fra de siste årene.

Tabell 1. Takseringsresultater Finnmarkseiendommen 2022:

Område

Estimat (liryper/km2)

Kyllingproduksjon (antall kyllinger per par)

Finnmarkseiendommen samlet

23 (18-29)

4,4

Indre Finnmark

17 (12-25)

2,5

Vest-Finnmark kyst

24 (16-34)

5,5

Øst-Finnmark

27 (17-41)

4,7


Leder for utmark i FeFo, Einar Asbjørnsen, kommenterer tallene slik:

- Takseringene viser et bilde som langt på vei stemmer med tidligvarslingen utført av COAT, fortsetter Asbjørnsen. - Fjoråret var et brukbart år mange steder, og god overlevelse gjennom vinteren kombinert med et moderat uttak forrige sesong, gjør at vi har hatt ganske bra med voksenfugl denne våren. Stor variasjon i hekkesuksess preger bildet i år, både regionalt og helt lokalt. Mange observasjoner fordelt på både store kull, små kull og enklinger/par gjør at totalbildet mange steder blir ganske bra. En forklaring til den store variasjonen kan være at forskjeller i smågnagertettheter på lokal skala, kan påvirke hvor sterkt rypekyllingene er utsatt for predasjon. Når smågnagere er tilgjengelige, spiser rødrev og andre predatorer gjerne mus i stedet for rypekyllinger. Værforholdene under sist vinter og vår ser ikke ut til å ha hatt verken særlig negativ eller positiv effekt ut fra COATs tidligvarsling. Oppsummert viser årets takseringer at jegerne kan se fram til fine høstingsopplevelser på Finnmarkseiendommen fra 10. september, sier Asbjørnsen.

Konsekvenser for jakta
FeFo legger hvert år ut et begrenset antall jaktkort for salg til tilreisende før taksering.

Bosatte i Finnmark har i utgangspunktet tilgang til alle jaktfelt gjennom hele sesongen, og både tilreisende og lokale jegere skal aktivere sine jaktkort før jakta starter.

- Vi vil de neste dagene vurdere nærmere om vi skal øke antallet tilgjengelig kort for tilreisende i de enkelte jaktfeltene, avslutter Asbjørnsen.

Sammen med NJFF Finnmark, Vest-Finnmark fuglehundklubb og Sami Bivdu- ja Meachastansearvi vil FeFo mandag 29. august beslutte reguleringer for årets jaktsesong. Disse kunngjøres 30. august. Eventuelle nye jaktkort legges ut for salg 1. september klokka 1300.

Så langt i år er det solgt 1130 jaktkort til tilreisende og 550 jaktkort til lokale jegere.

Kontakt

Einar Johannes Asbjørnsen
Leder utmark
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 482 04 187