FEFO

Søk grønne midler innen 15. august. Se vårens mottakere.

En million kroner utdeles til lag og foreninger i Finnmark. Midlene fordeles på våren og høsten. - Det gleder oss at folk bruker Finnmarkseiendommen til jakt, fiske og friluftsliv.  Derfor er vi spesielt glade for å tilrettelegge for de gode aktivitetene rundt om i Finnmark, sier direktør Jan Olli i FeFo.

Skal komme fellesskapet til gode
I vår kom det 67 søknader på over 7,5 millioner kroner. Grønne midler-potten er på totalt en million kroner, og fordeles to ganger i året.  Denne gangen ble det delt ut 433 850 kroner fordelt på 46 prosjekter.
Organisasjoner med lokallag i flere enn fem kommuner i Finnmark kan også søke om støtte for tiltak på vegne av egne lokallag. FeFo kan også gi støtte til andre enn lag og foreninger ved større samarbeidsprosjekter og tiltak som aktiviserer mange.


- Vi har i år gitt penger til løypetråkkere, benker, bålpanne, gapahuker og andre tiltak.  I tillegg har vi prioritert de som sjelden kommer seg ut i naturen, sier Olli.

Siden oppstarten av overskuddsordningen grønne midler er 12 million kroner delt til en mengde tiltak i Finnmark.

- Finnmarkseiendommen eies av finnmarkingene i fellesskap. Overskuddet fra naturen deler vi gjennom støtteordningen grønne midler. Pengene skal bidra til friluftsliv, trivsel, bolyst og styrking av folkehelsen i Finnmark. Vi oppfordrer alle med prosjekter som passer innen søknadskriteriene om å søke på neste tildelingsrunde, for vi kan tenke oss enda flere søknader. Slik at overskuddet best mulig kommer fellesskapet til gode, sier Olli.

Fakta om grønne midler
- Grønne midler er et lavterskeltilbud særlig rettet mot frivillige lag og foreninger og skal komme flest mulig til gode 
- Formålet er å bidra til økt friluftsliv, trivsel og bolyst, samt å styrke folkehelsen.
- Grønne midler prioriterer tiltak som fremmer det daglige og familievennlige friluftslivet, fremmer aktivitet i nærområdet, bidrar til at grupper med særlig behov blir aktivisert, har barn og ungdom som målgrupper og som bidrar til at nye grupper får et tilbud
- Totalsum: En million kroner årlig
- Søknadsfrister: 15. februar og 15. august (Kilde: FeFo)

 

Grønne midler våren 2019
Grønne midler våren 2019
NR Mottaker Formål Kommune Sum
1 Kvalsund kommune Vill-ungdom Kvalsund 20 000
2 Barents musikk- og kulturforum Løypetråkker/sporlegger Lebesby 5 000
3 Stabbursnes Naturhus og Museum Til topps i Porsanger 2019 Porsanger 5 000
4 Kafe-Ro Friluftsliv 2019 Porsanger 10 000
5 Lions Club Porsanger Helsesportsuka 2019 Porsanger 20 000
6 Alta folkehøgskole Friluftsdag for 5-7. trinn Alta 6 700
7 Diabetesforbundet Porsanger og Karasjok Naturens apotek Karasjok 2 000
8 Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening Høsting av naturen 2019 Porsanger 6 500
9 Karasjok pensjonistforening Friluftsdag for 5. klassinger Karasjok 8 000
10 Lakselv og omegn pensjonistforening Fiskeplass for rullestolbrukere Porsanger 20 000
11 Miraculix, Sør-Varanger sopp- og nyttevestforening Bruk av vårens nyttevekster for store og små Sør-Varanger 2 500
12 Miraculix, Sør-Varanger sopp- og nyttevestforening Bruk av høstens gaver for store og små Sør-Varanger 2 500
13 Vadsø Lions Club Høstaktivitet Vadsø 3 000
14 Vadsø Lions Club Vintertur til Varanger fjellstue Vadsø 3 500
15 Alta trekkhundklubb Bru over Gampvassbekken i Alta Alta 3 000
16 Alta og omegn turlag Kystens dag Storekorsnes Alta 5 000
17 Berlevåg Jeger- og fiskeforening Benker og bålpanne til gapahuk Berlevåg 4 900
18 Kjæs bygde- og hytteforening Oppsett av utedo Porsanger 9 500
19 Hamna hytteforening Sporsetter til skiløyper i Hamna hytteområde Båtsfjord 5 000
20 Redningsselskapet Finnmark Sjøvettseilas Hammerfest 2 000
21 Finnmark skogselskap Opprustning av skogsti, kjøp av gapahuk, skilt og benker Alta 20 000
22 Tana-Varangerløypas skilag Drift av Tana-Varangerløypa Vadsø 10 000
23 Mental helse Lebesby Friluftsliv   Lebesby 2 750
24 Tursti for alle Bålplass Gamvik 5 000
25 Alta bo og dagsenter, stiftelsen Betania Møteplassen mennesker med psykiske /rus problemer Alta 11 000
26 Pasvikdalen pensjonistforening Fliluftsaktiviteter for eldre Sør-Varanger 4 500
27 Alta skytterlag ungdomsutvalget Alle ut Alta 5 000
28 Vardø friluftsforening Lek, dans og akrobatikk i friluft Vardø 10 000
29 Vasavann hytteforening Ferdigstilling bru Vadsø 15 000
30 Vassdalen velforening Regnbueplassen-tilrettelegge for rullestolrampe og lekeapparater Loppa 20 000
31 Neiden & Omegn JFF Gapahuk på skytebane i Neiden Sør-Varanger 20 000
32 Masjok bygdelag Gapahuk Tana 17 000
33 Alta Jeger- og fiskeforening Isfiskedag for 5. klassinger Alta 5 000
34 NJFF-Finnmark Villmarksleir for ungdom 12-16 år Sør-Varanger 10 000
35 NJFF-Finnmark Isfiskedag for skoleelever Sør-Varanger 30 000
36 Alta lokallag av Norges Blindeforbund Båttur i Altaelva Alta 10 000
37 Lillefjord grendelag og hytteforening Opprustning av turløype i Lillefjorddalen Måsøy 8 000
38 Berlevåg turn og idrettsforening Daglige turer - et folkehelsetiltak Berlevåg 8 000
39 Kjøllefjord revmatikerforening Gågruppe Lebesby 2 500
40 Bakkiljok fritidsforening Kultur og kunnskapsoverøring mellom generasjoner Karasjok 6 500
41 HLF Karasjok Turmarsjer - nye høyder i nærområdet Karasjok 7 500
42 Sør-Varanger JFF Gapahuk Sør-Varanger 20 000
43 Hasvik Idrettslag Opplev Sørøya Hasvik 10 000
44 Komagvær Jeger- og fiskeforening Utlånsfiskestenger og sneller Vardø 10 000
45 Komagvær Jeger- og fiskeforening Friluftsopplæring Vardø 20 000
46 Vadsø skiklubb Grillutstyr til gapahuk ved Fossen Vadsø 2 000
Totalt 433 850

Kontakt

Robert Greiner
Leder kommunikasjon og samfunnskontakt - Lakselv
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 911 39 673
Fant du det du søkte etter?