FEFO

Søk lakseplass

Det er åpnet for å søke lakseplass på Finnmarkseiendommen. Søk lakseplass innen 1. desember

Søk lakseplass på Finnmarkseiendommen innen fristen 1.desember. 

Sjølaksefiske er en rettighet for bosatte i Finnmark.
På Finnmarkseiendommen er det FeFo som tildeler lakseplasser. Alle lakseplassene i en kommune settes ledige hvert tredje år. Tildelingsperioden varierer fra ett til tre år, avhengig av når du søker. 

Hvert år kan du søke på ledige (grønne) lakseplasser.