FEFO

Status for våre skogsbilveier

Følg oppdateringene her.

HER ER STATUS FOR VEIENE (Oppdatert 23.6.2021 kl 13.00)

Anárjokveien (Karasjok) - åpen fra 9.6.21
Veien er befart fram til Basevuovdi 9.6 og mindre skader er utbedret. Veien er kjørbar, men her anbefaler vi ikke kjøring med bobiler og annen tung trafikk. 

Grensefossveien  - åpen for personbil/ATW fra 26.5.21
Starter ved den gamle grensestasjonen på Gjøkåsen. Vegen strekker seg til parkeringsplassen ved veis ende (Treriksrøysa). Veien er krevende å kjøre. Det skal gjøres noen utbedringer. Inntil det er gjort åpnes veien kun for kjøring med (høy) personbil/ATW.

Kjerringnesveien - åpen
Starter i krysset ved avkjøring til Noatun.
Veien er krevende å kjøre. Ta det med ro. Veien skal bygges om i løpet av sommeren og det gjøres ingen vårvedlikehold. Veien kommer til å være stengt i ukedagene mens vegarbeid pågår.

Tommamoveien til Gjøkvassbu 🏡 åpen for personbil/ATW fra 28.5.
Starter ved parkeringsplass på Gjøkåsen (vis a vis Gjøkhotellet) og fører til utleiehytte "Gjøkvassbu" og Tommamoen. Her anbefales ikke kjøring med bobiler og annen tung trafikk. 

Sortbrysttjernveien - åpen fra 25.5.21
Starter ved parkeringsplassen der det er skiltet inn til nasjonalparken.

Sametiveien - åpen fra 4.6.21  
Starter like ved Øverli Osteri og går inn til lille Sameti og har forbindelse med Veståsveien.   

Ellentjernveien - åpen fra 25.5.21
Avkjøring ved Øvre Pasvik Camping til Ellentjerntunet og Ellenvann.

Veståsveien - stengt 
Innkjøring fra Strandkrysset. Veien er stengt med steiner like etter Bjørnehiet, og vil ikke bli åpnet. 

Føllvannsveien (Spurvenveien) - åpen fra 2.6.21
Starter ved parkeringsplassen like etter Hauge. Fra slakteplassen og innover er veien preget av tett kratt hele veien innover, og her anbefales ikke kjøring med personbil.   

Malbekkveien/Triangelen - åpen fra 20.6.21
Her har vi nylig avsluttet skogsdrift. Det ligger en del kvist langs veien etter hogst, og kan gjerne brukes av lokalbefolkningen som brensel. Meld fra til FeFo om du ønsker å hente ved her.  

Hver vår stenger FeFo de skogsbilveiene som vi har ansvar for.  Årsaken er at vi vil spare dem for vårløsninga og sikre at folk kan bruke dem også resten av sommerhalvåret. Så snart det lar seg gjøre foretar vi strengt nødvendig vedlikehold. 

Kontakt

Ragnhild Røsseland
Rådgiver
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 971 00 940
Kate Persen
Leder næring
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 915 13 277