FEFO

Stor nedgang i felte ryper

Jegere i Finnmark felte 3.967 liryper i løpet av jaktsesongen 2017/2018. Det er under en fjerdedel av fangsten året før, og i samsvar med målet som ble satt etter rypetakseringen.

«Jegerne har vist måtehold. Det setter vi stor pris på», sier utmarksforvalter Christina Bjørkli.

Rypetakseringen i august i fjor viste en stor nedgang i bestanden, sammenliknet med året før. FeFo innførte derfor i samråd med NJFF Finnmark, Sámi bivdo- ja meahcástansearvi og Vest-Finnmark fuglehundklubb de strengeste begrensningene for småviltjakt i Finnmark noensinne

Målet var å redusere jakttrykket og uttaket av rype i Finnmark, og særlig lirype, noe årets jaktresultat viser ble oppnådd.

Resultater

Småviltjakta ble avsluttet 15. mars Under er de foreløpige resultatene fra småviltjakta 2017 – 2018. Antallet felte ryper vil trolig øke med noen få individer, men antallet er erfaringsmessig så lite at det ikke vil ha noen betydning:

  • Det er innrapportert 3.967 felte liryper og 3.279 felte fjellryper i Finnmark siste jaktsesong.   
  • Uttaket representerer også en lavere andel av bestandsestimatet, enn det var i 2016. Det er godt innenfor rammene som ble lagt i forkant av småviltjaktsesongen.
  • Til sammenlikning ble det i sesongen 2016/2017 tatt ut 16.269 liryper og 7.011 fjellryper.
  • Det ble i sesongen 2017/2018 aktivert 20.192 jaktdager, mot 30.686 jaktdager året før.

 

«I tillegg tilbød vi jegere som likevel ikke ønsket å jakte, å få refundert utgiftene til jaktkort. Til sammen refunderte vi kort for om lag 350.000 kroner i fjor», sier Bjørkli.

 

Høring om småviltjakt

FeFo arrangerte onsdag et webinar om jakta i Finnmark. Webinaret er et ledd i en høringsrunde om småviltjakta på Finnmarkseiendommen.

Høringen tar for seg 13 punkter med foreslåtte tiltak, og omfatter blant annet regulering av jakttrykket som i større grad tar hensyn til lokale jegere ved ressursknapphet. Videre foreslår FeFo å vente med å starte salg av jaktkort på ryper og skogsfugl til etter at bestandsvurderingen er gjennomført, samt å bruke sesongkvote for aktuelle viltarter på hele- eller deler av Finnmarkseiendommen. Av hensyn til reindriften ønsker FeFo også å regulere bruk av løs hund i jakta. Dette vil gjelde i avgrensede områder, for eksempel jaktfelt, og avgrensning i tid. 

«Høringen om småviltjakta avsluttes 15. april, og alle har mulighet til å komme med innspill», sier Christina Bjørkli

Kontakt

Christina Bjørkli
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 468 44 960
Fant du det du lette etter?