FEFO

Støtte til notfiske og opprydding

FeFo bevilger 17.000 kroner til Ávžži gilisearvi sin not- og utmarksdag i Ávži, mens Suolovuopmi grendelag får 39.200 kroner til opprydding på strekningen Suolovuopmi – Gargia.

- Det er veldig bra at bygdelaget holder tradisjonene levende og vil dele dem med andre. Derfor er vi veldig glad for å kunne støtte arrangementet, sier leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i FeFo.

Not- og utmarksdagen er 21. august i år og har som mål å være et arrangement som deler kunnskapen fra fiske til sløying og tilbereding. Inkludert er også termologi og stedsnavn

- Sik er en flott ressurs som fortjener mer oppmerksomhet, samtidig som kulturen og kunnskapen knyttet til det tradisjonelle sikfisket bør tas vare på og anvendes. I tillegg smaker det godt med dávro – fersk, kokt sik. Vi ønsker Ávži gilisearvi lykke til med arrangementet og takker for initiativet, sier Greiner.

Suolovuopmi grendelag får 39.200 kroner av FeFo.

- Selv om forsøpling hører under forurensingsloven og kommunens ansvar, så er det veldig prisverdig at slike som Suolovuopmi grendelag tar et initiativ til opprydding. Det vil jeg også oppfordre andre til å gjøre der de ser behov, sier leder for kommunikasjon og samfunnskontakt Robert Greiner i FeFo.

I år har FeFo satt av 4,2 millioner kroner som skal gå til ulike samfunnsnyttige formål i Finnmark. Blant annet er det bevilget en million kroner til Nordkapptrappa og 200.000 kroner til samisk tradisjonskunnskap.
 
- Tidligere gikk verdien av forvaltningen av finnmarksnaturen sørover. Nå blir den i Finnmark og går til gode formål. Jeg anbefaler alle å sjekke ut våre støtteordninger på vår hjemmeside, avslutter Greiner.