FEFO

Til våre kunder med festekontrakt

Vår leverandør Norkart har hatt datainnbrudd, og det kan få konsekvenser for dine personopplysninger.

5. mai ble det avdekket et datainnbrudd i en av Norkart sine søketjenester. Uvedkommende lyktes i med å hente kopidata fra Norges offisielle eiendomsregister. Årsaken var en feil i konfigurasjonen av brannmuren for søketjenesten.

Datainnbruddet førte til at søketjenesten ble umiddelbart stengt og sårbarheten i systemet utbedret. Datainnbruddet er varslet til Datatilsynet og politianmeldt.

Norkart er Norges fremste leverandør innen kommunalteknikk, kart- og eiendomsinformasjon til offentlig og privat sektor. Også FeFo bruker deres tjenester.

Leder for eiendom i FeFo, Bjørn-Rikart Pedersen, sier de følger situasjonen nøye og blir godt informert av Norkart.

- Lekkasjene vil kunne berøre alle nordmenn som eier, fester eller har gjort det. Kanskje så mye som 3,3 millioner av Norges befolkning, og da kan vi ikke utelukke at dette også gjelder våre kunder, sier Pedersen.

Datainnbruddet ble uheldigvis sammenfallende med at årets festeavgift nylig er sendt ut. Pedersen sier det ikke er noe som tyder på feil i disse utsendelsene, og at fakturaen skal betales som normalt.

Norkart oppfordrer til ekstra årvåkenhet, spesielt med tanke på forsøk på svindel og ID-tyveri. Ellers henviser de til Datatilsynets råd for å unngå misbruk av personopplysninger

Kontakt

Bjørn-Rikart Pedersen
leder
E-post
Telefon 911 78 275