FEFO

Tilbud om elgjakt ble sendt ut 19. mai

Jaktleder skal ha mottatt SMS og epost om jakttilbudet.

Trykk på lenka i SMS- meldingen eller gå inn på www.storviltportalen.no

  1. Logg inn med jaktleders jegernummer og tilsendt passord.
  2. Midt på siden finner du en gul boks, der det står «tilbud om jakt; aksepter eller avslå».
  3. Trykk på lenken, og aksepter eller avslå tilbudet om jakt.

Det sendes ikke ut bekreftelse på at tilbudet er akseptert. 

Det er 10 dagers frist på å akseptere eller avslå tilbud om jakt. Etter svarfristen vil  jaktleder motta faktura på grunnpris. Det sendes ut ny melding til jaktleder når grunnprisen er tilgjengelig for betaling.

Ta kontakt oss hvis du ikke har mottatt melding om tilbud på jakt, eller hvis du er usikker på om alt er i orden.