FEFO

Ut på isfiske?

Isfiske er blant de mest populære aktivitetene på Finnmarkseiendommen. Utallige ørret- og røyefangster havner på middagsbordet hver vinter, til glede for mange.

Gratis isfiske for bosatte i Finnmark
Studenter i Finnmark, vernepliktige i Finnmark og flyktninger med midlertidig opphold i Finnmark tilbys også gratis innlandsfiske.

Vi tar vare på fiskeressursene til beste for oss i Finnmark, nå og for fremtiden.
For å få en bedre oversikt over mengdene fisk som fanges, ønsker vi at du løser gratiskortet på www.natureit.no. Da kan du aktivere og rapportere fisket og gi oss verdifull informasjon.

Fiskeapp på Natureit
Mobilappen Natureit gjør det enklere å aktivere og rapportere om fisket.
Søk opp Natureit i Google Play eller Appstore, og installer appen. Påloggingsinformasjonen er den samme som du bruker på Natureit sin nettside.

Tilreisende og reiseliv
For personer bosatt utenfor Norge, er det i perioden 15. mars – 15. juni krav om bosted i Norge for å fiske på Finnmarkseiendommen. Reiselivsbedrifter kan søke om dispensasjon for utenlandske gjester. Under visse forutsetninger kan også enkeltpersoner innvilges dispensasjon fra bostedskravet.

Skitt fiske!

Kontakt

Egil Liberg
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 990 14 686