FEFO

Utmarksbruk på tynn is

Nanne 8. februar 2022 - kl. 09 -12 på Facebook eller YouTube.

Kl. 09.00 – Åpning

Kl. 09.05 – Finnmarkingene sin utmarksbruk i dag – Einar Asbjørnsen, leder for utmark i FeFo 
     
Kl. 09.20 – Slik preger klimaendringene vår utmarksbruk:

   -  Mathis Nilsen Eira, reineier og styremedlem i FeFo 
   -  Linda Heitmann, leder i Alta jeger og fiskerforening 
   -  Harald Tunheim, friluftslivslærer ved Alta folkehøgskole og hundekjører 
   -  Johan Anders Somby, Viddas veidemann 

Kl. 09.40 - Finnmark 2100: Hva betyr klimaendringene for artene våre? Rolf Anker Ims, professor ved Institutt for arktisk og marin biologi ved UiT

Kl. 10.00 - Pukkellaks – en klimavinner - Rune Muladal, daglig leder Naturtjenester i Nord
     
Kl. 10.20 - Konsekvenser for tradisjonell utmarksbruk i fremtiden - Kathrine Ivsett Johnsen, forsker ved NIVA
    
Kl. 10.40 - Urfolkskunnskap i forskning – Marit Hætta, stipendiat ved Samisk høgskole
 
Kl. 11.00 - Hvordan blir livet i fjordene våre? Hans Kristian Strand, forsker ved Havforskningsinstituttet
 
Kl. 11.20 - Slik møter urbefolkningen i Alaska naturendringene – Laurie Ivanoff, prisvinnende journalist og frilanser fra Unalakleet i Alaska

Kl. 11.40 - Svar på spørsmål fra publikum
 
Kl. 11.50 - Kulturelt innslag
   
Kl. 12.00 - Slutt

Facebook-arrangementet til Nanne 2022