FEFO

Vedkjøring må utføres varsomt

Fylkesmannen stenger flere scooterløyper grunnet reinbeitekrisen. FeFo oppfordrer om at vedkjøring til og fra vedteigen må utføres særlig aktsomt. Følg med på Fylkesmannens side