FEFO

Velkommen til klimakonferanse

Hva skjer når skogen dør av klimaendringer? Det er ett av flere tema vi skal forsøke å gi svar på i Alta 23. - 24. oktober 2018.

Bjørkemåler - Klikk for stort bilde Jon Aars

NATUR I ENDRING: Vi er vitne til en av de største endringene i økosystemet på hundre år. Om lag 10.000 kvadratkilometer løvskog er angrepet av lauvmakk på Nordkalotten, og vi ser skogdød over hele den nordlige halvkulen. Det er én konsekvens av et varmere klima.

En annen er at vi stadig oftere opplever ekstremvær og tørke, og denne sommeren har varmerekordene stått i kø.

Hva betyr egentlig dette for mennesker, dyr og vegetasjon? For bosetting og trivsel? For nye vekster? For rypa og elgen? For deg som ferdes i skog og mark?

Kan vi gjøre noe? Bør vi gjøre noe? Og hvilke muligheter er det som åpner seg?

Det skal vi forsøke å finne svar på den 23. og 24. oktober. Vi har samlet noen av landets fremste eksperter. Lenger ned finner du alt du trenger å vite om klimakonferansen Natur i endring.

Velkommen!

 

Her melder du deg på Natur i endring

 

 

 

 

Alt om konferansen

Program

Program - Natur i endring

(med forbehold om endringer)

 

23. oktober

11.00     Lunsj og registrering

12.00     Velkommen til Alta                                                           Monica Nielsen, ordfører i Alta

12.03     Velkommen til konferanse                                               Jan Olli, direktør i FeFo

12.10     Norge forandrer seg raskt                                               Astrid Knutsen Hårstad, politisk rådgiver, KMD

12.30     Når naturen endrer seg                                                   Trude Myhre, WWF

12.50     Dette har du i vente – et langtidsvarsel                         Ole Einar Tveito, Meteorologisk institutt

13.10     Det store bildet                                                                  Jan-Gunnar Winther, dir. for hav og Arktis

 

13.40 Pause

 

14.00     Skogdødaren – om lauvmakk                                           Jane Jepsen, NINA

14.35     Forsvinner dyrelivet når skogen dør?                              Rolf Anker Ims, UiT/UiO

14.55     Skal vi redefinere skogen i Norge?                                  Gunhild Søgaard m.fl., NIBIO

 

15.15     Pause

 

15.35     Flere skredfarlige områder i framtida                             Anders Bjordal, NVE

15.55     Konsekvenser for utøvelse av friluftsliv                          Rune Waaler, Idrettshøgskolen, UiT - Norges arktiske universitet

16.20     Gamechanger for byplanlegging                                     Hallgeir Strifeldt, Alta kommune

16.45     Oppsummering, diskusjon + cliffhanger                                       

17.00     Slutt dag 1

 

19.30     Aperitif

20.00     Middag

 

24. oktober

09.00     Takk for i går - motivasjon for dagen i dag                     Roger Finjord            

09.15     Plant i vei - eller vent i 100 år?                                          Tor Håvard Sund/Helge Molvig

09.40     Det grønne skiftet – skogens betydning                          Kåre Gunnar Fløystad, Miljøstiftelsen Zero

10.15     Betydningen for samisk kultur                                         Gunn-Britt Retter, Samerådet

 

10.35     Pause

 

10.50     Forsvinner ressursene, eller kommer det nye?               Ivar Ekanger, avd.dir. i LMD

11.10     Kan død skog gi nye jobber?                                             Kristin Syverud, RISE PFI   

11.30     Hva gjør vi nå? Paneldebatt                                                Debattleder: Eirik Palm

11.50     Oppsummering og vel hjem                                                Jan Olli, direktør i FeFo

12.00     Lunsj og hjemreise

 

Konferansier: Roger Finjord

 

Påmelding

Bjørkemåler - Klikk for stort bilde Velkommen til spennende og lærerik konferanse i Alta 23. og 24. oktober 2018.

PRISER (konferanse m/lunsj to dager)

Early bird m/treretters middag          kr. 2.250,-
Early bird u/middag                          kr. 1.500,-

Konferanse m/treretters middag       kr. 2.750,-
Konferanse u/middag                       kr. 2.000,-

Student m/treretters middag             kr.   750,-
Student u/middag                             kr.   300,-

NB!
Early bird-tilbudet gjelder til og med 31. juli.
For deltakere med studentpris: Husk gyldig studentbevis ved registrering før konferansestart.

 

 

Her kan du melde deg på konferansen Natur i endring

Påmeldte

Deltagerlisten oppdateres jevnlig:

Antall Fornavn Etternavn Tittel Bedrift, organisasjon
1 Liv Berit Hætta Direktør Landbruksdirektoratet, avd. reindrift
2 Arne Liaklev Selvstendig næringsdrivende   
3 xxxx xxxxx xxxx  
4 Tor Håvard Sund Skogbrukssjef  Finnmark og Kvænangen kommune
5 Ole Petter Vindstad Dr. Institutt for Arktisk og Marin Biologi, Universitetet i Tromsø
6 Marit Kirsten Anti Gaup Styreleder i RBD16 Reinbeitedistrikt 16 Karasjok vest
7 Ellen-Johanne Kvalsvik Student UiT Norges Arktiske Universitet
8 Jan Henrik Hætta Seniorrådgiver FeFo
9 Erik Grunnforvalter FeFo
10 Kate Persen Leder, næring FeFo
11 Jan Olli Direktør FeFo
12 Eirik Palm Leder kommunikasjon FeFo
13 Kari Huru Rådgiver FeFo
14 Agnes Christina Kåven Bjørkli Utmarksforvalter FeFo
15 Ellen-Johanne Kvalsvik Student UiT Norges Arktiske Universitet
16 Kristin Hornset Utmarksforvalter FeFo
17 Jane Uhd Jepsen Seniorforsker Norsk institutt for naturforskning
18 Knut Hereid Seniorrådgiver Landbruks- og matdepartementet
19 John Erik Pedersen Styremedlem FeFo styret
20 Lars Krempig Nre Alta folkehøgskole
21 Kine Hokholt Bjelland Student UiT Norges Arktiske Universitet
22 Helge Molvig Fylkesskogmester Fylkesmanneen i Finnmark
23 Kristine Kullerud Gonsholt Student UiT Norges Arktiske Universitet/ HiK
24 Eli Cora Myrseth Rådgiver landbruk Fylkesmannen i GFinnmark
25 Terje  Balandin Organisasjonssjef Finnmark bondelag
26 Runar Myrnes Balto Parlamentarisk leder Norske Samers  Riksforbund (NSR)
27 Amund Heitmann Suhr Naturforvalter Alta Kommune
28 Angelica Talley Avdelingsingeniør Giske kommune
29 Marte  Granerud Buskum Student Idrettshøgskolen, UiT -Alta
30 Eirik Hellerud Student Idrettshøgskolen, UiT -Alta
31 Marius  Witte Student Idrettshøgskolen, UiT -Alta
32 Fredrik Dokka  Student, Idrettshøgskolen, UIT
33 Kaja Mathilde Strømsvåg Student Idrettshøgskolen, UiT -Alta
34 Rune Waaler 1. lektor Idrettshøgskolen, UiT -Alta
35 Vebjørn Schjølberg Student Idrettshøgskolen, UiT -Alta
36 Knut Martin Edland Næringssjef Vinje kommune
37 Lasse Mathisen Skogbrukssjef Vinje kommune
38 Alf Johansen Reineier Reindriftsstyret v/Landbruksdirektoratet
39 Inga Magrete Lillevoll Praktikant Samerådet
40 Kristian Sarre Student  
41 Rita Heimann Journalist Sagat
42 Asbjørn Kulseng Seksjonssjef Landbruksdirektoratet
43 Linda  Hølvold Leder Norges jeger og fiskerforbund - Finnmark
44 Marit Krokmogen Grunnforvalter FeFo
45 Anka Keüer Konferanseansvarlig  
46 Einar Asbjørnsen Leder, utmark FeFo
47 Kåre Breivik Daglig leder Barents Seaweed as
48 Robert Greiner Leder, kommunikasjon FeFo
49 Trude Hagen Hansen Fylkesskogmester Fylkesmannen i Troms
50 Brynjar Jørgensen Fylkesskogmester Fylkesmannen i Troms
51 Per John Anti Nestleder

NRL, Norske Reindriftsamers Landsforbund

52 Mathis Nilsen Eira Nestleder FeFo styret
53 Volkmar Timmermann NIBIO  
54 Håvard Bjordal Bergen kommune, Klimaseksjonen Miljøsjef
55 Enny Nordvik Kvalsund kommune Landbrukskonsulent
56 Asbjørn Risgaard-Nilsen UIT  
57 Anders Aarthun Ims FeFo Utmarksforvalter
58 Jan Erik  Knutsen UiT Norges Arktiske Universitet Rådgiver

 

Du møter

Om foredragsholderne under Natur i endring:

 

astrid-knutsen-harstad - Klikk for stort bilde Astrid Knutsen Hårstad (V), politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet. 

 


 

 

 

 

Anders Bjordal - Klikk for stort bilde Anders Bjordal, senioringeniør i NVE med spisskompetanse på prosjektering på sikringstiltak mot flom og erosjon ved bruk av hydrologi og hydrauliske datamodeller som grunnlag. Har de siste årene jobbet mye med prosjektering av rassikringsanlegg.


 

Gunnhild Søgaard - Klikk for stort bilde Gunhild Søgaard, avdelingsleder for avdeling Skog og klima i NIBIO. Har blant annet doktorgrad med tema klimatilpasning hos gran, og har de senere årene arbeidet med klimatiltak i skogbruket, og samt data til Norges klimaregnskap til FN.

 

 

 

Gunn-Britt Retter - Klikk for stort bilde Gunn-Britt Retter, jobber som leder i arktisk og miljøavdeling i Samerådet,  samisk samarbeidsorgan for Finland, Norge, Sverige og Russland. Har bakgrunn som politiker i NSR, og to peridoer i Sametinget. @gunn_beretter

 

 

 

 

Hallgeir strifeldt - Klikk for stort bilde Hallgeir Strifeldt, fagansvarlig for arealplan i Alta kommune. @nessing

 

 

 

 

Helge Molvig - Klikk for stort bilde Helge Molvig, fylkesskogmester hos fylkesmannen i Finnmark. @MolvigHelge
 

 

 

 

 

Ivar Ekanger - Klikk for stort bilde Ivar Ekanger, avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet.

 

 


 

 

Jan-Gunnar Winther - Klikk for stort bilde Jan-Gunnar Winther, direktør ved Senter for hav og Arktis hos Nofima og fagdirektør ved Norsk Polarinstitutt. Direktør i Norsk polarinstitutt fram til 2017.

 

 

 

 

 

Jan Olli - Klikk for stort bilde Jan Olli, direktør i FeFo med doktorgrad fra Norges landbrukshøgskole. @JanJOlli

 

 

 

 

 

 

Jane Jepsen - Klikk for stort bilde Jane Uhd Jepsen, økolog med ekspertise på nordlige populasjoner og økosystemer. Spesialist på bjørkemålere og effekter av insektutbrudd på skogøkosystemer.

 

 

 

 

 

 

Kristin Syverud - Klikk for stort bilde Kristin Syverud, seniorforsker ved forskningsinstituttet RISE PFI i Trondheim med nanocellulose som spesialfelt. @KristinSyverud

 


 

 

Kåre-Gunnar Fløystad - Klikk for stort bilde Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i miljøstiftelsen ZERO med bred kompetanse om klimaløsninger. I ZERO har han jobbet mye med temaene industri, bioøkonomi og transport. Har bakgrunn fra Innovasjon Norge, og mastergrad i fornybar energi fra NMBU. @kgfloystad

 

 

 

 

Ole Einar Tveito - Klikk for stort bilde Ole Einar Tveito, seniorforsker ved Meteorologisk institutt, jobber med statistisk analyse innen klimatologi. Har bred kontakt og samarbeid med forskningsmiljø i økologi, landbruk, skogbruk og hydrologi. Deltar i en rekke europeiske og nasjonale forskningsprosjekt, deriblant COAT. @OleTveito

 

 

 

Roger Finjord - Klikk for stort bilde Roger Finjord, daglig leder i Finnmark fotballkrets. Coach, inspirator, foredragsholder, og tidligere landslagstrener. @RogerFinjord

 

 

 

Rolf Anker Ims - Klikk for stort bilde Rolf Anker Ims, professor i økologi ved UiT – Norges arktiske universitet, og leder av COAT (Klimaøkologisk observasjonssystem for arktisk tundra).

 

 

 

 

 

rune waaler 1 - Klikk for stort bilde Rune Waaler, 1. lektor i friluftsfag ved Idrettshøgskolen, UiT Norges arktiske universitet i Alta. Programleder for bachelorutdanningen i Arktisk friluftsliv ved UiT i Alta og Longyearbyen.Særlige forskningsfelt er allemannsretten, motivasjon for friluftsliv og hundekjøring. En av de første som gikk Norge på langs (1982). Forfatter av tre kapitler i to bøker, to vitenskaplige artikler, ti vitenskaplige rapporter og redaktør i en antologi om hundekjøring, som utgis høsten 2018.

 


 

 

Tor Håvard Sund - Klikk for stort bilde Tor Håvard Sund, daglig leder i Finnmark skogselskap og skogbrukssjef i Finnmark og Kvænangen.

 

Overnatting

Konferansedeltakere som skal overnatte må bestille rom selv. Vi har reservert rom på Scandic Hotel Alta

Avtalt rompris er kr. 1.313,-. (22. - 23. okt.) og kr. 1.436,- (23. - 24. okt.). Bookingkoden er 46360394  frem til 1.oktober..

Overnatting skjer direkte på epost: meeting.alta@scandichotels.com eller telefon 78 48 27 00.

Kontakt:

scandic alta - Klikk for stort bilde Scandic Hotel Alta

Telefon: 78 48 27 00

Adresse: Løkkeveien 61, 9509 Alta.

Har du avtale med Thon Hotels, ligger Thon Hotel Alta drøye hundre meter unna konferansehotellet.

thon-hotel-alta-fasade - Klikk for stort bilde Thon Hotel Alta

Telefon: 78 49 40 00

Adresse: Labyrinten 6, 9509 Alta.

 

Reise til og fra Alta
Kveldens middag

Illustrasjonsbilde, MyArcticKitchen - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde, MyArcticKitchen

Velkommen til hyggelig middag etter konferansens første dag.

Vi samles i restauranten for å fortsette hyggelige samtaler med gamle og nye venner. Kveldens meny er en tre retters, og det serveres velkomstdrikke og to enheter med eller uten alkohol til maten.

Her blir det også et kåseri/foredrag og levende musikk.

Ved spørsmål, kontakt oss gjerne.

 

Om arrangørene


FeFo bred farge - Klikk for stort bilde

 

 

Finnmarkseiendommen Finnmarkkuopmodat (FeFo) ble etablert i 2006, og eier og forvalter 95 prosent av grunnen i Finnmark på vegne av fylkets innbyggere. Forvaltningen skal skje til beste for de som bor i fylket, og i et evighetsperspektiv.

Du kan lese mer om FeFo.

 

finnmark skogselskap - Klikk for stort bilde

 

 

 

Finnmark skogselskap ble stiftet 2. mars 1900, og er en ideell medlemsorganisasjon. Formålet er å fremme forståelsen av skogens mangesidige betydning og å arbeide for et godt skogbruk.

Du kan lese mer om Finnmark skogselskap.

Kontakt oss

Har du spørsmål? Kontakt oss:

Eirik Palm, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt

eirik.palm@fefo.no / 976 19 594

Jan Henrik Hætta, seniorrådgiver kommunikasjon

jhh@fefo.no / 412 77 778

 

 

 

Fant du det du lette etter?