FEFO

Velkommen til konferansen "Natur i endring".

Vi erfarer oftere ekstremvær, været blir varmere, våtere og villere. Naturen er i rask endring. Vi ser det i hyppigere skred, skogene som dør og i dyrelivet. Hvordan påvirker dette deg, bolyst og infrastruktur? Hvordan blir friluftslivet framover? Dette skal vi forsøke å gi svar på i Alta, Scandic hotel,  den 23. - 24. oktober. 2018.

Påmelding etter 19.okt. skjer til Anka Keuer, mobiltlf 95 17 38 56 / anka@karneas.no 

Bjørkemåler - Klikk for stort bilde Jon Aars

NATUR I ENDRING: Vi er vitne til en av de største endringene i økosystemet på hundre år. Om lag 10.000 kvadratkilometer løvskog er angrepet av lauvmakk på Nordkalotten, og vi ser skogdød over hele den nordlige halvkulen. Det er én konsekvens av et varmere klima.

En annen er at vi stadig oftere opplever ekstremvær og tørke, og denne sommeren har varmerekordene stått i kø.

Hva betyr egentlig dette for mennesker, dyr og vegetasjon? For bosetting og trivsel? For nye vekster? For rypa og elgen? For deg som ferdes i skog og mark?

Kan vi gjøre noe? Og hvilke muligheter er det som åpner seg?

Det skal vi forsøke å finne svar på den 23. og 24. oktober på Scandic hotel Alta. Vi har samlet noen av landets fremste eksperter. Lenger ned finner du alt du trenger å vite om konferansen Natur i endring.

Velkommen!

Påmeldingsfrist: 19. oktober.

 

 

Alt om konferansen

Program

Program - Natur i endring

(med forbehold om endringer)

Sted: Scandic hotel i Alta.
Konferansier: Roger Finjord

Tirsdag 23. oktober

11.00     Lunsj og registrering

12.00     Velkommen til Alta                                                         Monica Nielsen, ordfører i Alta

12.03     Velkommen til konferanse                                             Jan Olli, direktør i FeFo

12.10     Natur i endring sett fra vidda                                         Per Mathias Oskal, reineier

12.30     Når naturen endrer seg                                                 Trude Myhre, WWF

12.50     Dette har du i vente – et langtidsvarsel                         Ole Einar Tveito, Meteorologisk institutt

13.10     Det store bildet                                                              Jan-Gunnar Winther, dir. for hav og Arktis

13.40    Pause

 

14.00     Skogdødaren – om lauvmakk                                       Jane Jepsen, NINA

14.35     Forsvinner dyrelivet når skogen dør?                            Jane Jepsen, NINA

14.55     Skal vi redefinere skogen i Norge?                                Gunhild Søgaard m.fl., NIBIO

15.15     Pause

 

15.35     Flere skredfarlige områder i framtida                             Anders Bjordal, NVE

15.55     Konsekvenser for utøvelse av friluftsliv                          Rune Waaler, Idrettshøgskolen, UiT - Norges       arktiske universitet

16.20     Gamechanger for byplanlegging                                    Hallgeir Strifeldt, Alta kommune

16.45     Oppsummering  og spørsmål                                         Robert Greiner, FeFo                              

17.00     Slutt dag 1

 

19.30     Aperitif
20.00     Middag

-------------------------------------------------------------------

Onsdag 24. oktober

09.00     Takk for i går - motivasjon for dagen i dag                      Roger Finjord            

09.15     Hva gjør vi når skogen dør?                                           Tor Håvard Sund/ Helge Molvig

09.40     Det grønne skiftet – skogens betydning                          Kåre Gunnar Fløystad, Miljøstiftelsen Zero

10.15     Betydningen for samisk kultur                                         Gunn-Britt Retter, Samerådet

10.35     Pause

 

10.50     Forsvinner ressursene, eller kommer det nye?               Ivar Ekanger, avd.dir. i LMD

11.10     Kan død skog gi nye jobber?                                           Kristin Syverud, RISE PFI   

11.30     Hva gjør vi nå?  Paneldebatt                                            Debattleder: Robert Greiner

11.50     Oppsummering og vel hjem                                             Jan Olli, direktør i FeFo

12.00     Lunsj og hjemreise

 

Konferansen er støttet av:

FFK_logo_hovedmerke_cmyk - Klikk for stort bilde

 

 

Påmelding

Bjørkemåler - Klikk for stort bilde Velkommen til spennende og lærerik konferanse i Alta 23. og 24. oktober 2018.

PRISER (konferanse m/lunsj to dager)

Early bird m/treretters middag          kr. 2.250,-
Early bird u/middag                          kr. 1.500,-

Konferanse m/treretters middag       kr. 2.750,-
Konferanse u/middag                       kr. 2.000,-

Student m/treretters middag             kr.   750,-
Student u/middag                             kr.   300,-

NB!
Early bird-tilbudet gjelder til og med 31. juli.
For deltakere med studentpris: Husk gyldig studentbevis ved registrering før konferansestart.

 

 

 

Påmelding etter 19.okt. skjer til Anka Keuer, mobiltlf 95 17 38 56 / anka@karneas.no 

Påmeldte

Deltagerlisten oppdateres daglig:

Nr Navn Etternavn Tittel Bedrift/Arb./ org.
1 Jan Henrik Hætta Seniorrådgiver FeFo
2 Erik Grunnforvalter FeFo
3 Kate Persen Leder, næring FeFo
4 Jan Olli Direktør FeFo
5 Eirik Palm
7 Kari Huru Rådgiver FeFo
8 Agnes Christina Kåven Bjørkli Utmarksforvalter FeFo
9 Arne Liaklev Selvstendig næringsdrivende 
10 Tor Håvard Sund Skogbrukssjef  Finnmark og Kvænangen kommune
11 Ole Petter Vindstad Dr. Institutt for Arktisk og Marin Biologi, Universitetet i Tromsø
12 Marit Kirsten Anti Gaup Styreleder i RBD16 Reinbeitedistrikt 16 Karasjok vest
13 Ellen-Johanne Kvalsvik Student UiT Norges Arktiske Universitet
14 Kristin Hornset Utmarksforvalter FeFo
15 Jane Uhd Jepsen Seniorforsker Norsk institutt for naturforskning
16 Knut Hereid Seniorrådgiver Landbruks- og matdepartementet
17 John Erik Pedersen Styremedlem FeFo styret
18 Lars Krempig Nre Alta folkehøgskole
19 Kine Hokholt Bjelland Student UiT Norges Arktiske Universitet
20 Helge Molvig Fylkesskogmester Fylkesmannen i Finnmark
21 Kristine Kullerud Gonsholt Student UiT Norges Arktiske Universitet/ HiK
22 Gjermund Abrahamsen Wik Folkehelsekoordinator Alta kommune
23 Eli Cora Myrseth Rådgiver landbruk Fylkesmannen i GFinnmark
24 Terje  Balandin Organisasjonssjef Finnmark bondelag
25 Runar Myrnes Balto Parlamentarisk leder Norske Samers  Riksforbund (NSR)
26 Amund Heitmann Suhr Naturforvalter Alta Kommune
27 Angelica Talley Avdelingsingeniør Giske kommune
28 Marte  Granerud Buskum Student Idrettshøgskolen, UiT -Alta
29 Eirik Hellerud Student Idrettshøgskolen, UiT -Alta
30 Marius  Witte Student Idrettshøgskolen, UiT -Alta
31 Fredrik Dokka  Student Idrettshøgskolen, UIT
32 Kaja Mathilde Strømsvåg Student Idrettshøgskolen, UiT -Alta
33 Rune Waaler 1. lektor Idrettshøgskolen, UiT -Alta
34 Vebjørn Schjølberg Student Idrettshøgskolen, UiT -Alta
35 Knut Martin Edland Næringssjef Vinje kommune
36 Lasse Mathisen Skogbrukssjef Vinje kommune
37 Alf Johansen Reineier Reindriftsstyret v/Landbruksdirektoratet
38 Inga Magrete Lillevoll Praktikant Samerådet
39 Kristian Sarre Student
40 Rita Heimann Journalist Sagat
41 Asbjørn Kulseng Seksjonssjef Landbruksdirektoratet
42 Linda  Hølvold Leder Norges jeger og fiskerforbund - Finnmark
43 Marit Krokmogen Grunnforvalter FeFo
44 Anka Keüer Konferanseansvarlig
45 Einar Asbjørnsen Leder, utmark FeFo
46 Kåre Breivik Daglig leder Barents Seaweed as
47 Robert Greiner Leder, kommunikasjon FeFo
48 Trude Hagen Hansen Fylkesskogmester Fylkesmannen i Troms
49 Brynjar Jørgensen Fylkesskogmester Fylkesmannen i Troms
50 Per John Anti Nestleder NRL, Norske Reindriftsamers Landsforbund
51 Mathis Nilsen Eira Nestleder FeFo styret
52 Volkmar Timmermann NIBIO
53 Håvard Bjordal Miljøsjef Bergen kommune, Klimaseksjonen
54 Enny Nordvik Landbrukskonsulent Kvalsund kommune
55 Asbjørn Risgaard-Nilsen UIT
56 Anders Aarthun Ims Utmarksforvalter FeFo
57 Jan Erik  Knutsen Rådgiver UiT
58 Elle-Risten Wigelius Artsforvalter Fylkesmannen i Finnmark
59 Marit Elin Kemi Journalist Avvir
60 Gunnar Kvaal Medlem, Rådgiver Troms Skogselskap, Landbruk Nord DA
61 Renate Mienna Olsen Landbruksrådgiver Alta kommune
62 Signe Olaussen Jordbrukssjef Alta kommune
63 Hans Ole Eira Sametingsrepresentant Guovddášbellodat/Senterpartiet
64 Matte Ande Eira Student Nord Universitet
65 Monica Nilsen Ordfører Alta kommune
66 Jan-Gunnar Winther Direktør Sentyer for hav og arktis
67 Astrid K-Håstad Politisk rådgiver Klima-og miljøverndep.
68 Trude Myhre Skogsbiolog WWF
69 Ole Einar Tveito Seniorforsker Meterologisk institutt
70 Gunhild Søgaard Avdelingsleder NIBIO
71 Hallgeir Strifeldt Fagansvarlig areal Alta kommune
72 Per-Johnny Sara Planleggingsleder Statens vegvesen
73 Tor Harry Bjørn Rådgiver Hammerfest kommune
74 Jan Erik  Henriksen Dosent UiT, Norges Arktiske universitet
75 Gunn-Britt Retter Leder Samerådet. Arktisk avd.
76 Bente Haug FeFo styremedlem FeFo
77 Kristin Støren Wigum Prosjektleder Skognæringa Kyst SA/Kystskogbruket
78 Toril Bakken Kåven Leder Nordkalottfolket
79 Øystein Iselvmo Styremedlem TB og styreleder TU Troms Bondelag og Troms Utmarkslag
80 Frederik Lennert Prosjektmedarbeider Nordlysmat
81 Ann Hege Hanstad Skogkonsulent Statskog
82 Ronny Wilhelmsen Arbeiderpartiets sametingsgruppe Parlamentarisk leder
83 Bernt O. Suhr Nestleder Alta Jeger og fiskerforening
84 Anders Bjordal Distriksingeniør NVE
85 Ola Losvar Styreleder Finnmark skogselskap
86 Gunn Anita Jacobsen Sametingsrepresentant NSRs Sametingsgruppe
87 Asle Lifjell Skogmester Målselv kommune
88 Tom Eirik Ness Miljøvernrådgiver Hammerfest kommune
89 Roger Finjord Konferansier
90 Kåre Gunnar Fløystad Fagsjef Zero
91 Ivar Ekanger Avdelingsdirektør  LMD
92 Kristin Syverud Dr. ing. RISE PFI
93 Lise Ottem Daglig leder Altaturer AS
94 Johannes Skulstad Koordinator Forum for natur og friluftsliv Finnmark
95 Ann Karin Kvernmo NSR
96 Per Mathis Oskal Reineier
97 Harald Tunheim Friluftsliv veileder Alta Folkehøgskole
98 Ingunn Ims Vistnes Nasjonalparkforvalter Seiland/Sievju nasjonalparkstyre
99 Berit Marie P.E. Eira Sametingsråd Sametinget

 

Du møter

Om foredragsholderne på Natur i endring:

 

                                       

  Per Mathis Oskal - Klikk for stort bilde  Per Mathis Oskal , reineier, fra Sørreisa. I familiebedriften Hjerttind rein AS produserer og selger reinkjøtt fra Troms. Oskal-familien driver i Hjerttind Reinbeitedistrikt         og har dype røtter i den tradisjonelle reindrifta. 

 

 

 

Anders Bjordal - Klikk for stort bilde Anders Bjordal, senioringeniør i NVE med spisskompetanse på prosjektering på sikringstiltak mot flom og erosjon ved bruk av hydrologi og hydrauliske datamodeller som grunnlag. Har de siste årene jobbet mye med prosjektering av rassikringsanlegg.


 

Gunnhild Søgaard - Klikk for stort bilde Gunhild Søgaard, avdelingsleder for avdeling Skog og klima i NIBIO. Har blant annet doktorgrad med tema klimatilpasning hos gran, og har de senere årene arbeidet med klimatiltak i skogbruket, og samt data til Norges klimaregnskap til FN.

 

 

 

Gunn-Britt Retter - Klikk for stort bilde Gunn-Britt Retter, jobber som leder i arktisk og miljøavdeling i Samerådet,  samisk samarbeidsorgan for Finland, Norge, Sverige og Russland. Har bakgrunn som politiker i NSR, og to peridoer i Sametinget. @gunn_beretter

 

 

 

 

Hallgeir strifeldt - Klikk for stort bilde Hallgeir Strifeldt, fagansvarlig for arealplan i Alta kommune. @nessing

 

 

 

 

Helge Molvig - Klikk for stort bilde Helge Molvig, fylkesskogmester hos fylkesmannen i Finnmark. @MolvigHelge
 

 

 

 

 

Ivar Ekanger - Klikk for stort bilde Ivar Ekanger, avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet.

 

 


 

 

Jan-Gunnar Winther - Klikk for stort bilde Jan-Gunnar Winther, direktør ved Senter for hav og Arktis hos Nofima og fagdirektør ved Norsk Polarinstitutt. Direktør i Norsk polarinstitutt fram til 2017.

 

 

 

 

 

Jan Olli - Klikk for stort bilde Jan Olli, direktør i FeFo med doktorgrad fra Norges landbrukshøgskole. @JanJOlli

 

 

 

 

 

Jane Jepsen - Klikk for stort bilde Jane Uhd Jepsen, økolog med ekspertise på nordlige populasjoner og økosystemer. Spesialist på bjørkemålere og effekter av insektutbrudd på skogøkosystemer.

 

 

 

 

 

 

Kristin Syverud - Klikk for stort bilde Kristin Syverud, seniorforsker ved forskningsinstituttet RISE PFI i Trondheim med nanocellulose som spesialfelt. @KristinSyverud

 


 

 

Kåre-Gunnar Fløystad - Klikk for stort bilde Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i miljøstiftelsen ZERO med bred kompetanse om klimaløsninger. I ZERO har han jobbet mye med temaene industri, bioøkonomi og transport. Har bakgrunn fra Innovasjon Norge, og mastergrad i fornybar energi fra NMBU. @kgfloystad

 

 

 

 

Ole Einar Tveito - Klikk for stort bilde Ole Einar Tveito, seniorforsker ved Meteorologisk institutt, jobber med statistisk analyse innen klimatologi. Har bred kontakt og samarbeid med forskningsmiljø i økologi, landbruk, skogbruk og hydrologi. Deltar i en rekke europeiske og nasjonale forskningsprosjekt, deriblant COAT. @OleTveito

 

 

 

Roger Finjord - Klikk for stort bilde Roger Finjord, daglig leder i Finnmark fotballkrets. Coach, inspirator, foredragsholder, og tidligere landslagstrener. @RogerFinjord

 

 


 

rune waaler 1 - Klikk for stort bilde Rune Waaler, 1. lektor i friluftsfag ved Idrettshøgskolen, UiT Norges arktiske universitet i Alta. Programleder for bachelorutdanningen i Arktisk friluftsliv ved UiT i Alta og Longyearbyen.Særlige forskningsfelt er allemannsretten, motivasjon for friluftsliv og hundekjøring. En av de første som gikk Norge på langs (1982). Forfatter av tre kapitler i to bøker, to vitenskaplige artikler, ti vitenskaplige rapporter og redaktør i en antologi om hundekjøring, som utgis høsten 2018.

 


 

 

Tor Håvard Sund - Klikk for stort bilde Tor Håvard Sund, daglig leder i Finnmark skogselskap og skogbrukssjef i Finnmark og Kvænangen.

 

Overnatting

Konferansedeltakere som skal overnatte må bestille rom selv. Vi har reservert rom på Scandic Hotel Alta

Avtalt rompris er kr. 1.313,-. (22. - 23. okt.) og kr. 1.436,- (23. - 24. okt.). Bookingkoden er 46360394  frem til 1.oktober..

Overnatting skjer direkte på epost: meeting.alta@scandichotels.com eller telefon 78 48 27 00.

Kontakt:

scandic alta - Klikk for stort bilde Scandic Hotel Alta

Telefon: 78 48 27 00

Adresse: Løkkeveien 61, 9509 Alta.

Har du avtale med Thon Hotels, ligger Thon Hotel Alta drøye hundre meter unna konferansehotellet.

thon-hotel-alta-fasade - Klikk for stort bilde Thon Hotel Alta

Telefon: 78 49 40 00

Adresse: Labyrinten 6, 9509 Alta.

 

Reise til og fra Alta
Kveldens middag

Illustrasjonsbilde, MyArcticKitchen - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde, MyArcticKitchen

Velkommen til hyggelig middag etter konferansens første dag.

Vi samles i restauranten for å fortsette hyggelige samtaler med gamle og nye venner. Kveldens meny er en tre retters, og det serveres velkomstdrikke og to enheter med eller uten alkohol til maten.

Her blir det også et kåseri/foredrag og levende musikk.

Ved spørsmål, kontakt oss gjerne.

 

Om arrangørene


FeFo bred farge - Klikk for stort bilde

 

 

Finnmarkseiendommen Finnmarkkuopmodat (FeFo) ble etablert i 2006, og eier og forvalter 95 prosent av grunnen i Finnmark på vegne av fylkets innbyggere. Forvaltningen skal skje til beste for de som bor i fylket, og i et evighetsperspektiv.

Du kan lese mer om FeFo.

 

finnmark skogselskap - Klikk for stort bilde

 

 

 

Finnmark skogselskap ble stiftet 2. mars 1900, og er en ideell medlemsorganisasjon. Formålet er å fremme forståelsen av skogens mangesidige betydning og å arbeide for et godt skogbruk.

Du kan lese mer om Finnmark skogselskap.

Kontakt oss

Har du spørsmål? Kontakt oss:

Robert Greiner, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt

rgr@fefo.no / 911 39 673

Jan Henrik Hætta, seniorrådgiver kommunikasjon

jhh@fefo.no / 412 77 778

 

 

 

Fant du det du lette etter?