FEFO

Venter færre utenlandske statsborgere på isfiske

Klart for første sesong med krav om bostedsadresse i Norge for isfiske på Finnmarkseiendommen.

- Selv om det er mange som søker om dispensasjon fra bostedskravet som er innført, og de aller fleste får innvilget søknadene sine, så viser det seg at antallet utlendinger på isfiske i Finnmark går kraftig ned fra i fjor, sier leder for utmark i FeFo, Einar J. Asbjørnsen.

Styret i FeFo vedtok 28. november 2018 krav om bosted i Norge for innlandsfiske på Finnmarkseiendommen mellom 15. mars og 15. juni. Det kan gis dispensasjon fra bostedskravet, fortrinnsvis til reiselivsbedrifter.

FeFo har per 4. mars fått 84 søknader fra privatpersoner og 35 søknader fra reiselivsbedrifter. Av 35 behandlede søknader fra reiselivsbedrifter har 32 søknader blitt innvilget. Av 60 behandlede søknader fra enkeltpersoner har 58 søknader blitt innvilget, og 82 personer har fått dispensasjon.

Perioden det er gitt dispensasjon for, varierer fra fire dager til hele perioden (15. mars-15. juni), i gjennomsnitt 31 dager. De som har søkt om dispensasjon i et begrenset tidsrom har i hovedsak søkt i april og begynnelsen av mai måneder. Det er gitt flest dispensasjoner i Tana og Lebesby kommuner, på Nordkinn, i området Båtsfjord/Berlevåg/Kongsfjord. Det er også gitt dispensasjoner i Nesseby, Sør-Varanger, Karasjok, Porsanger og resten av Varangerhalvøya.

Til sammenligning ble det i samme periode i 2018 solgt 2043 fiskekort til utlendinger på Finnmarkseiendommen.

- Ordningen er ment å bidra til å støtte opp om lokalt reiseliv, og vi er spente på å se hvilke ringvirkninger ordningen kan gi for denne delen av Finnmarks befolkning, avslutter Asbjørnsen.

FeFo skal evaluere ordningen etter 15. juni.

SLIK ER KRAVENE FOR Å FÅ DISPENSASJON:
Reiselivsbedrifter

- Bedriften må være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene
- Bedriften må være registrert i Finnmark
- Bedriften må ha reiseliv som kjernevirksomhet og tilby ivernatting, transport med guiding eller andre tjenester til sine gjester
- Bedriften sine gjester kan benytte seg av bedriftens tillatelse til å fiske i tidsrommet de er på besøk, mens for fiskere bosatt utenfor Norge er fiskekort kun gyldig sammen med dokumentasjon på dispensasjon
- Bedriftene utsteder bevis til gjestene sine.

Privatpersoner

Enkeltpersoner kan få dispensasjon hvis de oppfyller ett eller flere av følgende krav:

- Søker har nær familie i Finnmark, dvs. foreldre, svigerforeldre, søsken eller barn
- Søker har dokumentert arbeidsforhold i fylket, minimum 1 måned i den aktuelle fiskeperioden
- Søknad gjelder friluftsliv uten bruk av motorisert kjøretøy
- Søknad inneholder andre særlige grunner som tilsier at det kan gis dispensasjon

Enkeltpersoner som søker om dispensasjon oppgir tid og sted for når og hvor fisket skal foregå. Avhengig av hvilket vilkår søkeren oppfyller, kan dispensasjon fra bostedskravet gis under forutsetning av at fiske og transport i forbindelse med fiske skjer uten bruk av motorkjøretøy.

For intervju:

Kontakt

Einar Johannes Asbjørnsen
Leder utmark
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 482 04 187
Fant du det du søkte etter?