FEFO

Ekonomiija

Dás oainnát dábálaš jearaldagaid oktan vástádusaiguin rehkegiid ja ekonomiija hárrái. 

Sádde e-poastta: økonomi@fefo.no  dahje riŋge 78 95 50 00 jus lea jearaldat.

Rehket

Dáhtut go rehketkopiija?

Sáddes e-poastta okonomi@fefo.no ja bivdde rehketkopiija sáddejuvvot dutnje.

Oidno go boasttu čujuhus vuostáiváldon rehkegis?

Buvttes midjiide rievttes čujuhusa e-poastta okonomi@fefo.no dahje telefovnna 78 95 50 00 bokte.

Mo garvvášin bábirrehkega rehketdivada máksit?

Jus ásahat eFaktura de it oaččo šat bábirrehkega poastta bokte, ja nu de garvvát ge rehketdivada.
Jus dušše ásahat rehketšiehtadus de boahtá ain bábirrehket lassin. Dasto šattat liikká máksit rehketdivada.
Jus ásahat sihke eFaktura ja rehketšiehtadus, de it dárbbaš máksit rehketdivada.

Mo ásahit eFaktura ja/dahje rehketšiehtadusa?

FeFo fállá eFaktura ja/dahje rehketšiehtadusa. Dáid galggat ieš ásahit iežat neahttabáŋkkus. 

Lea go FeFo velgolaš dutnje?

Sáddes midjiide e-poastta okonomi@fefo.no .

Muitte dieđihit iežat báŋkokontonummara. 

Jearaldat vealgebearrama (inkasso) várrehusa hárrái?

Váldde midjiide oktavuođa e-poasttain okonomi@fefo.no dahje telefovnnain 78 95 50 00.

Dáhttu go du fitnodat oažžut FeFo rehkegiid elektrovnnalaš gávpeformáhtas (EHF-format)?

FeFo sádde áinnas didjiide rehkegiid EHF-formáhtas. Sáddes dieđuid fitnodaga namas, organisašuvnnanummaris ja gaskkusteaddji namas, ja de mii lágidat nu ahte boahttevaš rehkegat bohtet elektrovnnalaččat. Sáddes midjiide dieđu čujuhussii økonomi@fefo.no .

Dáhttu go du fitnodat sáddet rehkegiid FeFoi elektrovnnalaš gávpeformáhtas (EHF)?

FeFo vuostáiváldá áinnas rehkegiid EHF-formáhtas
FeFo organisašuvdnanummar lea 989 480 731

Dáhttu go du fitnodat sádde FeFoi rehkega e-poastan?

Sádde rehkega e-poastan čujuhussii fakturamottak@fefo.no .