FEFO

Søknad om dispensasjon fra bostedskravet - privatpersoner

 
Det innføres krav om bostedsadresse i Norge for utøvelse av innlandsfiske i perioden 15. mars - 15. juni. Dispensasjon fra dette kan gis på nærmere angitte områder. 

For å få innvilget søknad om dispensasjon må det legges ved dokumentasjon om tidsramme, lokalitet og omfang av fisket.

Eventuell tillatelse gjelder for nærmere angitte områder. Ett eller flere av følgende krav må være oppfylt:

  1. Søker har nær familie i Finnmark, dvs. foreldre, svigerforeldre, søsken eller barn
  2. Søker har dokumentert arbeidsforhold i fylket, minimum 1 måned i den aktuelle fiskeperioden
  3. Søknad gjelder friluftsliv uten bruk av motorisert kjøretøy
  4. Søknad inneholder andre særlige grunner som tilsier at det kan gis dispensasjon
Felt merket med * må fylles ut

Kontakt

Kristin Hornset
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 480 43 124
Fant du det du søkte etter?