FEFO

Grønne midler

Grønne midler er en støtteordning for å bidra til økt friluftsliv, trivsel og bedre folkehelse. Søknadsfristene er 15. februar og 15. august.

Grønne midler er en økonomisk støtteordning for lag og foreninger i Finnmark. Formålet er å bidra til økt friluftsliv, trivsel og bolyst, samt å styrke folkehelsen. Tildelingen foregår to ganger i året.

Har du et tiltak som fremmer økt friluftsliv, bruk av naturen og trivsel i nærmiljøet? Grønne midler er et lavterskeltilbud særlig rettet mot frivillige lag og foreninger, og med lite byråkrati. Vi oppfordrer særlig lag- og foreninger som ikke har søkt tidligere om å søke. I år blir søknader fra områder i Finnmark som har fått lite støtte tidligere, prioritert.

Søknader saksbehandles etter søknadsfristene 15. februar og 15. august. 

Hva støtter vi?

Her er noen eksempler:

  • Tiltak som fremmer det daglige og familievennlige friluftslivet
  • Tiltak som fremmer aktivitet i nærområdet
  • Tiltak som bidrar til at grupper med særlig behov blir aktivisert
  • Tiltak som har barn og ungdom som målgrupper
  • Tiltak som bidrar til at nye grupper får et tilbud
  • Tiltak som kommer flest mulig til gode

Ved tildeling blir friluftsaktiviteter prioritert. Det kan i noen tilfeller gis støtte til større prosjekter. Disse søknadene må behandles i styret. Det gis ikke støtte til større fysiske anlegg. Det må i forkant søkes om grunneiers tillatelse og noen tiltak krever tillatelse fra kommunen eller andre rettighetshavere (eks. tursti og faste installasjoner).

Saksbehandling om grunneiers tillatelse, enkel tilrettelegging for friluftslivet og rettighetsdokument skal være gratis. Ved tilrettelegging av for eksempel gapahuker og lignende foretas det vurderinger om tiltaket er for allmennheten. Eventuelle gebyr skal gjenspeile at tiltak for allmennheten skal prises lavt.​ Se endringer vedtatt i styresak 99/ 2017​

 

Hvem kan søke?​

Frivillige lag, foreninger og organisasjoner som har lokallag i flere enn 5 kommuner i Finnmark kan søke om støtte for tiltak på vegne av sine lokallag.

FeFo kan også gi støtte til andre enn lag og foreninger ved større samarbeidsprosjekter og til tiltak som aktiviserer mange.

 

Synliggjøring av støtte 

Mottakere av grønne midler er forpliktet til å synliggjøre tiltakene.  (Les mer)

Tilretteleggingstiltak som turstier, turkasser, gapahuker og lignende skal publiseres på www.godtur.no .  

 

Rapportering om bruk av tildelt støtte

Etter avslutning av tiltaket skal mottakere av Grønne midler levere en enkel rapport med digitale bilder.

​Rapport og regnskap leveres på eget skjerma

 

 

Grønne midler

Om Grønne midler
Hvem kan søke?
Dine forpliktelser som mottaker av støtte

Kontakt

Robert Greiner
Leder kommunikasjon og samfunnskontakt
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 911 39 673
Fant du det du lette etter?