FEFO

Synliggjøring av tiltak

Vi minner om at FeFo-støtten skal synliggjøres på ulike måter. Bilder skal sendes epost: kommunikasjon@fefo.no.  Omtale av friluftstiltakene skal inspirere flere til å benytte naturen, og gjøre en innsats for både friluftslivet og bolyst.

Vi er glad for å støtte friluftsprosjekter over hele Finnmark. Støtteordningen skal bidra til både bolyst, bedre folkehelse og økt bruk av naturen. Noen er kanskje ferdig med prosjektet og kan levere rapporten allerede nå.  

Tips oss eller gi tilbakemelding om arrangement og tiltak per e-post: kommunikasjon@fefo.no  eller ring 78 95 50 00.

Turstier, gapahuker og andre turmål skal legges ut på turportaler (ut.no og rettikartet.no). Om du behøver hjelp, kontakter du oss på kommunikasjon@fefo.no / 78 95 50 00.

Vi har treskilt med FeFo-logo til turstier, gapahuker, bord og benker. Klistremerker til turkasser og sporsettere sendes ut ved forespørsel.

Tips om synliggjøring av tiltak og prosjekt:

Omtale:

 • I mediakanaler. Se kontaktliste nedenfor.
 • Ved arrangementer
 • På oppslag, årsrapporter
 • Hjemmesider, Facebook,Instagram, kommunens hjemmesider og lokale sosiale mediekanaler.
 • Turartikler på www.ut.no 

Bruk av FeFo-logo:

 • I annonser, hjemmesider, årsrapporter
 • Tøymerke med logo til lavvu/telt
 • FeFo-treskilt til gapahuker, turstier/infotavler
 • FeFo-premier (gratis)

Arrangementsreklame:

 • FeFo-banner og seil
 • Audiovisuelle kanaler, speakeranlegg ol.
 • FeFo-premier

Ta kontakt med lokalavisen og tips om dine tiltak/arrangement:

  Kontakt

  Robert Greiner
  Leder kommunikasjon og samfunnskontakt - Lakselv
  E-post
  Telefon 78 95 50 00
  Mobil 911 39 673
  Jan Henrik Hætta
  Seniorrådgiver kommunikasjon
  E-post
  Telefon 78 95 50 00
  Mobil 412 77 778