FEFO

Giisá tradisjonskunnskap (meahcásteapmi)

Vi bidrar slik at arven etter våre forfedre lever videre.

Pengene gis til tiltak med formål om å styrke tradisjonell utmarksbruk og økt kunnskap om tradisjonelle utmarksbruk. Den økonomiske rammen for ordningen fastsettes i de årlige budsjettene.

Vi prioriterer tiltak

  • som gir økt kunnskap om tradisjonell utmarksbruk, særlig rettet mot barn og unge
  • som bidrar til å samle inn kunnskap om tradisjonell utmarksbruk og videreformidle det

Eksempler på tiltak som kan få støtte (listen er ikke uttømmende):

  • Arrangementer som demonstrer tradisjonelle jakt-, fangst- og fiskemetoder
  • Notfiske, garnfiske i innsjø, sjølaksefiske, garnfiske under isen (Juoŋastit), mm.
  • Kurs i pels-beredning
  • Kurs i trehåndverk/duodji
  • Kurs i sying av skaller og andre samiske klesplagg
  • Kurs i skjæring av sennagress
  • Kurs i gjenkjenning, høsting og bruk av planter og nyttevekster på Finnmarkseiendommen
  • Kurs i snarefangst

Søknad

Hvem kan søke?

Ordningen er primært rettet mot lag, foreninger og enkeltpersoner som ønsker å bidra til økt kompetanse innen tradisjonell utmarksbruk gjennom kurs, seminarer eller andre former for arrangement.

Deler av midlene kan brukes av FeFo til tiltak som fremmer tradisjonell naturbruk.

Søknadsfrist

Vi behandler søknader fortløpende frem til 1. juni hvert kalenderår.

Hvor søker jeg?

Send søknad