FEFO

Jaktfeltkart

Jaktfeltkart PDF

PDF-kart over alle jaktfeltene på Finnmarkseiendommen i utskriftsformat.
Karasjok
Kautokeino

 

Sør-Varanger
Tana

 

Jaktfeltkart GPX

Nedlastbare GPX-filer for alle jaktfeltene på Finnmarkseiendommen. Bruk Google Chrome for nedlasting.
Karasjok
Karasjok felt 1 Sohpparvadda (GPX, 205 kB)
Karasjok felt 2 Baišjohka (GPX, 173 kB)
Karasjok felt 3 Básteskáidi (GPX, 43 kB)
Karasjok felt 4 Goddevadda (GPX, 12 kB)
Karasjok felt 5 Ádjatskáidi (GPX, 14 kB) Karasjok felt 8 Njukcaskáidi (GPX, 33 kB)
Karasjok felt 9 Njárgasaš (GPX, 34 kB)
Karasjok felt 10 Biippuidvárri (GPX, 38 kB)
Karasjok felt 11 Guorpmet (GPX, 32 kB) Karasjok felt 13 Lássevárri (GPX, 8 kB)
Karasjok felt 14 Fáhttevárri (GPX, 209 kB)
Karasjok felt 15 Girkovárri (GPX, 210 kB)
Karasjok felt 16 Nieiddaidvárri (GPX, 21 kB)
Karasjok felt 17 Hàldevadda (GPX, 19 kB)
Karasjok felt 18 Iešvárri (GPX, 41 kB)
Karasjok felt 19 Geaimmejàvri (GPX, 37 kB) Karasjok felt 21 Guškkesvuopmi (GPX, 176 kB)
Karasjok felt 22 Jalgesvárri (GPX, 182 kB) Karasjok felt 24 Guohcoaivi (GPX, 201 kB)
Karasjok felt 25 Likcacearru (GPX, 58 kB)
Karasjok felt 26 Corotoaivi (GPX, 235 kB)
Karasjok felt 27 Doigesvadda (GPX, 18 kB)
Karasjok felt 28 Ruotkkoroavvi (GPX, 12 kB)
Karasjok felt 29 Nuorrojohka (GPX, 87 kB)
Karasjok felt 30 Bojobeasvárri (GPX, 6 kB)
Karasjok felt 31 Áitevárri (GPX, 9 kB)
Karasjok felt 32 Mirkkovárri (GPX, 88 kB) Karasjok felt 34 Goržžiroavvi (GPX, 94 kB)
Karasjok felt 35 Bierssáskáidi (GPX, 89 kB) Karasjok felt 37 Báhkkilvárri (GPX, 386 kB)
Karasjok felt 38 Bálggesvárri (GPX, 169 kB)
Karasjok felt 39 Ámmunája (GPX, 17 kB)
Karasjok felt 40 Dilljaskáidi (GPX, 291 kB)
Karasjok felt 41 Dákteroavvi (GPX, 591 kB)
Karasjok felt 42 Cáhppesjohka (GPX, 16 kB)
Karasjok felt 43 Gámehiseana (GPX, 16 kB)
Karasjok felt 44 Ruvvaš (GPX, 58 kB)
Karasjok felt 45 Beahcecanná (GPX, 40 kB) Karasjok felt 47 Ássuorggebuollán (GPX, 85 kB)
Karasjok felt 48 Muoidonvárri (GPX, 24 kB)
Karasjok felt 49 Bikketmaras (GPX, 53 kB) Karasjok felt 51 Geassároavvi (GPX, 66 kB)
Karasjok felt 52 Njoammeljohka (GPX, 38 kB)
Karasjok felt 53 Noaidátvárri (GPX, 140 kB)
Karasjok felt 54 Ráitejohka (GPX, 54 kB)
Karasjok felt 55 Guorrasvárri (GPX, 54 kB)
Karasjok felt 56 Basevuovdi (GPX, 34 kB)
Karasjok felt 57 Rávotjohka (GPX, 106 kB)
Karasjok felt 58 Allamaras (GPX, 16 kB)
Karasjok felt 59 Heargejohka (GPX, 13 kB)
Karasjok felt 60 Máreveajskáidi (GPX, 19 kB)

 

Kautokeino
Kautokeino felt 1 Suoluvuopmi (GPX, 666 kB)
Kautokeino felt 2 Máze (GPX, 805 kB) Kautokeino felt 4 Rágesvuopmi (GPX, 29 kB) Kautokeino felt 6 Biggevárri (GPX, 345 kB) Kautokeino felt 8 Njivlevuopmi (GPX, 6 kB)
Kautokeino felt 9 Mierovárri (GPX, 85 kB) Kautokeino felt 11 Cunucearru (GPX, 300 kB)
Kautokeino felt 12 Beahcegašvárri (GPX, 385 kB)
Kautokeino felt 13 Ádjit (GPX, 217 kB)
Kautokeino felt 14 Bastevárri (GPX, 330 kB) Kautokeino felt 15B Hirvasmaras (GPX, 52 kB)
Kautokeino felt 16 Bálggesvuopmi (GPX, 26 kB)
Kautokeino felt 17 Goarjevárri (GPX, 44 kB)
Kautokeino felt 18A Gálaniitu (GPX, 111 kB)
Kautokeino felt 18B Gielleduottar (GPX, 6 kB) Kautokeino felt 20 Durkkihanvárri (GPX, 88 kB)
Kautokeino felt 21 Roavvoaivi (GPX, 9 kB) Kautokeino felt 24 Bádašjohka (GPX, 114 kB)
Kautokeino felt 25 Ávži (GPX, 59 kB) Kautokeino felt 27 Naranaš (GPX, 55 kB)
Kautokeino felt 28 Láhpoluoppal (GPX, 94 kB) Kautokeino felt 30 Mádijohka (GPX, 43 kB) Kautokeino felt 32 Áldovárri (GPX, 41 kB)
Kautokeino felt 33 Náhpolsáiva (GPX, 72 kB)
Kautokeino felt 34 Áhkkanas (GPX, 94 kB)
Kautokeino felt 35 Mádaroaivi (GPX, 73 kB)
Kautokeino felt 36 Nieidavárri (GPX, 207 kB)
Kautokeino felt 37 Reatkámaras (GPX, 49 kB)
Kautokeino felt 38 Bávttajohka (GPX, 9 kB)
Kautokeino felt 39 Geadgeborgielas (GPX, 35 kB) Kautokeino felt 41 Guivvevárri (GPX, 76 kB)

 

Sør-Varanger
Sør-Varanger felt 1A Ødevann (GPX, 51 kB)
Tana
Tana felt 1 Lakta (GPX, 2 kB)

Kontakt

Anders Aarthun Ims
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 977 64 667