FEFO

Storviltportalen

Bruk SMS eller StorviltApp for å administrere elgjakta.

StorviltApp
Med en egen app for elgjakt er det enkelt å administrere elgjakta. Søk opp Storvilt (levert av Statskog SF) i Google Play eller App Store og last ned. Logg inn med jegernummer og fødselsdato. 

I StorviltAppen kan du melde inn felling, vekt og sett elg. Du kan be om tilleggsdyr, legge til nye jegere på jaktlaget, redigere eksisterende jegere og se kart.

Appen kan brukes offline hvis man har lastet ned dataene på jakttilbudet (gå til menyvalget Kartvalg og velg Last ned data. Må gjøres før bruk i felt).

Se videoveiledninger hvordan du bruker appen. 

SMS til Storviltportalen
Du kan melde inn felling og vekt, be om tilleggsdyr eller legge til nye jegere med SMS til 954 56 000. Du kan ikke ringe dette nummeret. Tjenesten skiller ikke på store og små bokstaver i meldingene.

Her finner du en oversikt over koder du skal benytte for SMS-kommunikasjon til Storviltportalen. (PDF, 337 kB)


FeFos elgtelefon
Du kan ringe FeFos elgtelefon på 941 40 976 (Alta, Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Lebesby, Gamvik, Nordkapp, Hammerfest) eller 948 36 628 (Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Sør-Varanger, Tana, Vadsø, Vardø). Elgtelefonen er betjent alle dager klokken 10:00 - 15:30 og fra 20:00 - 21:00.  

Tips og triks til Storviltportalen

Storviltportalen

Tips og triks i Storviltportalen
Offline bruk av Storviltappen

For at Storviltappen skal fungere offline må du laste ned dataene til ditt jakttilbud. Gå til menyvalget Kartvalg og trykk Last ned data. Må gjøres før bruk i felt. Dataene til ditt jakttilbud vil lastes ned til din telefon. Hvis du gjør endringer i appen mens du er offline må du synkronisere appen når du er online igjen ved å trykke på hjulet øverst til venstre. 

Melde inn felling

I Storviltappen: Trykk på Oversikt (geviret helt til venstre i menyen). Velg riktig storviltID og trykk Registrer skutt. Marker i kartet hvor dyret er skutt og bekreft ved å trykke på haken. Fyll inn fellingsdato og hva slags dyr som er felt. Husk å melde felling på riktig kontrollkort.

Med SMS: Send kodeord skutt, etterfulgt av storviltID på dyret og kategorikoden for hvilket type dyr som er skutt. StorviltID finner du i kvoteoversikten, og du må selv velge hvilket dyr fra kvoten du skal melde skutt. Alle jegere på jaktlaget kan melde inn felling. Jaktleder får SMS om innmeldt felling.

Send <skutt storviltID kategorikode>, f.eks. <skutt fe12387 31>. 

Kategorikoder: 

  • 11 = oksekalv
  • 12 = kukalv
  • 21 = 1 ½ år okse
  • 22 = 1 ½ år ku (kvige)
  • 31 = eldre okse
  • 32 = eldre ku
Melde inn vekt

I Storviltappen: Trykk på Oversikt (geviret helt til venstre i menyen). Nederst finner du en oversikt over felte dyr. Velg riktig dyr og trykk Send inn slaktevekt. Dra glideren til riktig vekt i hele kilo.

Med SMS: Slaktevekt rapporteres samme dag som dyret veies. Alle jegere på jaktlaget kan melde inn vekt. Jaktleder får SMS med innmeldt vekt. Dersom det er meldt inn feil vekt kan du sende en ny melding med samme storviltID og oppdatere vekta.

Send <vekt storviltID kg>, for eksempel <vekt fe12387 167> til 95 45 60 00.  

Er du trekt ut til kontroll? Her finner du kontaktinformasjon til våre kontrollveiere. (PDF, 107 kB) 

Registrere sett elg

I Storviltappen: I kartvisningen registrerer du sett elg ved å klikke på kikkertsymbolet, markere i kart og deretter fylle inn sette dyr, antall jegere og jakttimer. Du kan endre registreringen helt fram til du huker av for Fullfør registrering av sette dyr denne datoen.

På jaktleders side i Storviltportalen: I startmenyen på jaktleders side finner du fanene Kvote, Faktura og Sett. Under fanen Sett kan du registrere sett elg.

Ved fullført registrering sendes dataene til Hjorteviltregisteret.

Be om tilleggsdyr

I Storviltappen: Gå til Oversikt (geviret helt til venstre i menyen). Trykk på den grønne knappen helt øverst der det står Søk om tilleggsdyr. Du vil bli bedt om å bekrefte før søknad om tilleggsdyr sendes inn. Du får opp bekreftelse på at søknaden er sendt.

SMS: Jaktleder sender kodeord <tillegg> til Storviltportalen. Forespørselen behandles manuelt, og jaktleder får kvittering på SMS om det tildeles tilleggsdyr eller ei. Det er kun jaktleders registrerte mobilnummer som kan sende inn ønske om tilleggsdyr.

Ved tildeling av tilleggsdyr vil jaktleder få tilsendt en SMS med storviltID og tildelt kategori. Tilbud om tilleggsdyr må aksepteres før man kan begynne å jakte på dyret. Alle jegere på jaktlaget kan akseptere tilleggsdyr.

Svar på tilbud om tilleggsdyr ved å skrive <aksept storviltID ja/nei>, f.eks. <aksept fe12357 ja> eller <aksept fe12357 nei>

Legge til ny jeger

Du kan legge til nye jegere via jaktleders side i Storviltportalen. 

I Storviltappen: Gå til Jaktlag. Velg Søk om nytt jaktmedlem. Fyll inn den nye jegerens fødselsdato og jegernummer

SMS: Den nye jegeren må ha betalt jegeravgift før SMS sendes inn. Det er kun jaktleders registrerte mobilnummer som kan sende inn melding om ny jeger. Ny jeger kan også legges til på jaktleders side i Storviltportalen.

Send SMS med <jeger fødselsdato jegernummer>, f.eks. <jeger 13.11.1967 247654> til 95 45 60 00. 

Bekreftelse fra FeFo på at jegeren er registrert må foreligge før jegeren kan delta på jakt. Husk å oppdatere informasjon om jegerens mobilnummer, navn, adresse og epost, samt å laste opp skyteprøve i etterkant av registreringen.

Avslutte jakt

I Storviltappen: Gå til Oversikt (geviret helt til venstre i menyen). Trykk på den røde knappen Avslutt jakttilbud. Du vil bli bedt om å bekrefte før melding om avsluttet jakt sendes inn.

SMS: Dersom jaktlaget avslutter jakta før sluttdatoen må det meldes fra. Det er kun jaktleders registrerte mobilnummer som kan sende inn melding om avsluttet jakt. Send SMS med kodeord <avslutt> til 95 45 60 00. 

Resette passord i Storviltportalen

Dersom du har glemt passordet kan du få tilsendt nytt passord på mobil. Kun jaktleder kan be om nytt passord. Send SMS med kodeord <passord> til 95 45 60 00. 

Laste opp oppskyting

På nett: Hver enkelt jeger kan laste opp sin skyteprøve på nett. For at skyteprøven skal lastes opp riktig må jegernummer og fødselsdato være korrekt utfylt. Opplastingen vil være synlig for jaktleder på jaktleders side. 

Fra jaktleders side i Storviltportalen: Logg inn på jaktleders side i Storviltportalen. I menyen til venstre finner du Mitt jaktlag. Under lista med jegere finner du en blå link med teksten Last opp skyteprøve. Klikk deg inn her. Fyll inn riktig jegernummer og fødselsdato på jegeren du skal laste opp skyteprøven for, velg en fil (f.eks. bilde av skyteprøven) og trykk last opp. Vent til dokumentet er lastet opp og du får bekreftelse på dette på nettsiden.

Laste opp ettersøkshund

Logg inn på jaktleders side i Storviltportalen. I menyen til venstre finner du Dokumenter. Over lista med dokumenter står det Last opp dokumentasjon på godkjent ettersøkshund. Velg en fil på din enhet (f.eks. et bilde av godkjenningen) og trykk deretter Last opp.

Har du samme ettersøkshund som på søknadstidspunktet? Da trenger du ikke laste opp dokumentasjon på hund. 

Kontakt

Kristin Hornset
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 480 43 124