FEFO

Viktige datoer 2020*

I 2020 tar FeFo i bruk storviltportalen. Signering av kontrakt, fakturering og betaling, endring av jaktlag, tildeling av kvoter og tilleggsdyr vil foregå i storviltportalen.

Du søker om elgjakt på Inatur som vanlig. Hvis du får tildelt jaktfelt, tilsendes innloggingsinformasjon til storviltportalen på SMS og epost.

Mer informasjon finner du på våre elgsider og jaktleders side i storviltportalen.  

Viktige datoer
Dato Aktivitet
fre 3. april Åpent for søking - søk elgjakt
tors 23. april Søknadsfrist. Elektronisk søknad må være registrert innen kl. 2359.
fre 8. mai Trekningsresultatet kunngjøres. Av personvernhensyn vil kun jaktleders navn og navn på tildelt felt bli offentliggjort.
fra man 18. mai Jakttilbudene sendes ut til jaktlagene. Signering og betaling av grunnpris skjer i storviltportalen. Jaktleder får innloggingsinformasjon til storviltportalen tilsendt på SMS og epost. Fra jakttilbudet sendes ut har jaktleder 10 dager på å akseptere. Aksept av jakttilbud skjer i på jaktleders side i storviltportalen.
fra tirs 2. juni Faktura på grunnpris sendes ut med 2 ukers forfall.
fre 14. august Alle som skal jakte i Karasjok og Kautokeino må ha betalt jegeravgift og lastet opp dokumentasjon på bestått storviltprøve i storviltportalen**
fre 28. august Alle jegere (med unntak av de som skal jakte i Karasjok og Kautokeino) må ha betalt jegeravgift og lastet opp dokumentasjon på bestått storviltprøve i storviltportalen**
tirs 1. september Elgjakta starter i Karasjok og Kautokeino.
fre 25. september Elgjakta starter i resten av Finnmark.
fre 6. november Siste frist for rapportering av sett-elg og avmerking av fellingssted i kart
ca. 1. desember Sluttfaktura sendes ut med 2 ukers forfall.

*Med forbehold om justeringer i tidsplanen. 

**Jaktlag som mangler etterspurt dokumentasjon vil kunne miste jaktfeltet.