FEFO

Viktige datoer 2021*

Her er de viktigste datoene for årets elgjakt. Signering av kontrakt, fakturering og betaling, endring av jaktlag, tildeling av kvoter og tilleggsdyr skjer i Storviltportalen. Du søker om elgjakt på Inatur som vanlig.

Viktige datoer
Dato Aktivitet
fre 26. mars Åpnet for søking
tors 22. april Søknadsfrist. Elektronisk søknad må være registrert innen kl. 2359.
fre 7. mai Trekningsresultatet kunngjøres.
fra man 10. mai Jakttilbudene sendes ut til jaktlagene og aksepteres/avslås i Storviltportalen innen 10 dager. Jaktleder får innloggingsinformasjon tilsendt på SMS og epost.
ca. 1. juni Faktura på grunnpris sendes ut med 2 ukers forfall.
tors 19. august Alle som skal jakte i Karasjok og Kautokeino må ha betalt jegeravgift og lastet opp dokumentasjon på bestått storviltprøve i Storviltportalen**
ons 1. september Elgjakta starter i Karasjok og Kautokeino.
tors 9. september Alle jegere (med unntak av de som skal jakte i Karasjok og Kautokeino) må ha betalt jegeravgift og lastet opp dokumentasjon på bestått storviltprøve i Storviltportalen**
lør 25. september Elgjakta starter i resten av Finnmark.
fre 12. november Siste frist for rapportering av sett-elg og avmerking av fellingssted i kart.
ca. 1. desember Sluttfaktura sendes ut med 2 ukers forfall.

*Med forbehold om justeringer i tidsplanen. 

**Jaktlag som mangler etterspurt dokumentasjon vil kunne miste jaktfeltet.