FEFO

Viktige datoer 2019

Det tas forbehold om mindre justeringer i tidsplanen.  

Viktige datoer
Dato Aktivitet
12. april Åpent for søking - søk elgjakt
25. april Søknadsfrist. Søknad må være registrert innen klokken 23.59.
10. mai Kunngjøring av trekningsresultat på annonserte arrangement som avholdes av elgjegerforeninger og NJFF lokallag.
11. mai Resultatet av trekningen offentliggjøres på fefo.no
14. mai Tilbudsbrev går ut til jaktlag som har fått tildelt jakt.
20. mai Frist for å godta tilbud om elgjakt. Aksept må være avgitt innen kl. 12.
Ca. 5. juni Faktura på grunnpris sendes ut med to ukers forfall.
Ca. 20. juni Frist for innbetaling av grunnpris.
22. juni Frist for å melde endringer på jaktlaget før utsending av kontrakt.
27. juni Kontrakter sendes ut for digital underskrift.
9. august Signert kontrakt skal være levert til FeFo (Karasjok/Kautokeino). Vi sender ut signerte kontrakter og kontrollkort fortløpende.*
23. august Signert kontrakt skal være levert til FeFo (resten av Finnmarkseiendommen). FeFo sender ut signerte kontrakter og kontrollkort fortløpende.*
1. september Jaktstart i Karasjok og Kautokeino.
25. september Jaktstart på resten av Finnmarkseiendommen.
15. november Siste frist for innlevering av sett elg.
Ca. 1. desember Sluttfaktura sendes ut med to ukers forfall.

*Kontrakter som mangler etterspurt dokumentasjon vil ikke bli godkjent. Jaktlaget kan da miste jaktfeltet. 

For mer detaljert informasjon om regelverk, kvoter, m.m. vises det til:

Innmeldte endringer i jaktlaget etter trekning registreres og godkjennes fortløpende. Før jaktstart utføres ukentlige oppdateringer på nettsidene. Daglige oppdateringer utføres under jakta.  

Kontakt

Anders Aarthun Ims
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 977 64 667