FEFO

Viktige datoer

Det tas forbehold om mindre justeringer i tidsplanen.  

Dato Aktivitet
23. mars Åpent for søking - søk elgjakt
12. april Søknadsfrist. Søknad må være registrert innen klokken 2359.
27. april Kunngjøring av trekningsresultat på annonserte arrangement som avholdes av elgjegerforeninger og NJFF lokallag.
28. april Resultatet av trekningen offentliggjøres på fefo.no
2. mai Tilbudsbrev går ut til jaktlag som har fått tildelt jakt.
9. mai Frist for å godta tilbud om elgjakt.
1. juni Faktura på grunnpris sendes ut med to ukers forfall.
15. juni Frist for innbetaling av grunnpris.
22. juni Frist for å melde endringer på jaktlaget før utsending av kontrakt.
27. juni Kontrakter sendes ut for underskrift og retur.
10. august Signert kontrakt skal være levert til FeFo (Karasjok/Kautokeino). Vi sender ut signerte kontrakter og kontrollkort fortløpende.
24. august Signert kontrakt skal være levert til FeFo (resten av Finnmark). FeFo sender ut signerte kontrakter og kontrollkort fortløpende.
1. september Jaktstart i Karasjok og Kautokeino
25. september Jaktstart i resten av Finnmark
15. november Siste frist for innlevering av sett-elg-skjema.
Ca. 1. desember Sluttfaktura sendes ut med to ukers forfall.

Kontrakter som mangler etterspurt dokumentasjon vil ikke bli godkjent. Jaktlaget kan da miste jaktfeltet. 

For mer detaljert informasjon om regelverk, kvoter, m.m. vises det til:

Oppdatert informasjon for 2018 vil foreligge innen søknadsperioden åpnes 23. mars. 

Innmeldte endringer i jaktlaget etter trekning registreres og godkjennes fortløpende. Før jaktstart utføres ukentlige oppdateringer på nettsidene. Daglige oppdateringer utføres under jakta.  

Kontakt

Anders Ims
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 977 64 667
Fant du det du lette etter?