FEFO

Reguleringer 2018-19

Områder med begrenset jakttid

  • Sørøya, Rolvsøy, Ingøy, Hjelmsøy og Måsøy: Jakttid på ryper er fra 10. september til 23. desember. 
  • Ingøy: Jaktforbud på FeFo-grunn på Ingøy kl. 08:00- 17:00 i perioden fom. 21. august tom. 31. august.

Årets reguleringer

  • Dagskvote er fire ryper per jeger per dag på hele Finnmarkseiendommen.
  • I jaktfelt SVA7, SVA9, SVA10, SVA11 og SVA12 i Pasvik samt i Karasjok kommune er det lov å skyte én skogsfugl per jeger per dag i stedet for en rype.
  • Sesongkvote på maksimalt tre skogsfugl per jeger i sesongen 2018/2019.
  • På Ingøy og Loppa øy vil begrensninger for antall jegere også gjelde personer bosatte i Finnmark.
  • Sesongkvote for snarefangst er på 40 ryper.

Snarefangst

Snarefangst av ryper er kun tillatt for personer med registrert bostedsadresse i Finnmark. Det  kan innføres sesongkvote for snarefangst på Finnmarkseiendommen. Aktivering av jaktkort og fangstrapportering er påkrevd ved snarefangst. Det skal også sendes skriftlig melding til fangstkommunen senest ti dager før fangst tar til. Meldingen skal gi opplysninger om fangstmannens navn, adresse, fangstområde og fangstperiode. Senest ti dager etter utløpet av jakttiden for rype skal fangstmannen på fastsatt skjema rapportere fangstresultatet. Alle snarer skal være fjernet innen fangsttidens utløp.

Fredning storfugl

Storfugl er fredet i kommunene Alta og Porsanger.

Lokale bestemmelser 

Jakt og fangst får ikke skje nærmere enn 300 meter fra eget parkert kjøretøy langs skogsbilvegene i barskogområdene i Karasjok og i Sør-Varanger.

 Sjekk jakttrykk

Fant du det du lette etter?