FEFO

Reguleringer

Årets reguleringer - sesongen 2019/2020

 • Dagskvote på tre ryper (fjellrype og lirype samlet) på hele Finnmarkseiendommen.
 • I tillegg gjelder:
  • Sesongkvote for bosatte i Finnmark på 30 ryper (fjellrype og lirype samlet) på hele Finnmarkseiendommen.
  • Sesongkvote for tilreisende jegere på 20 ryper (fjellrype og lirype samlet) på hele Finnmarkseiendommen.
 • I kommunene Sør-Varanger og Karasjok innføres dagskvote på én skogsfugl per jeger per dag, samt sesongkvote skogsfugl på tre fugl. 
 • På Ingøy og Loppa øy gjelder antallsbegrensning (jegere per jaktfelt) også for personer bosatt i Finnmark.

Områder med begrenset jakttid

 • Sørøya, Rolvsøy, Ingøy, Hjelmsøy og Måsøy: Jakttid på ryper er fra 10. september til 23. desember. 
 • Ingøy: Jaktforbud på FeFo-grunn på Ingøy kl. 08:00- 17:00 i perioden fom. 21. august tom. 31. august.

Område i Porsanger med utvidet jakttid på grågås

 • Det åpnes for jakt etter grågås fra og med 6. august til og med 20. august for perioden 2019 – 2020 i Porsanger kommune. Det tillates jakt innenfor tidsrommet 04.00 – 10.00. Jaktområdet avgrenses til ytre deler av Porsanger med sørlig avgrensning i en rett linje fra Børselv til Ytre Billefjord. Fastsatt av Fylkesmannen 27. mai 2019. Du finner forskriften på Lovdata.

Snarefangst

Snarefangst av ryper er kun tillatt for personer med registrert bostedsadresse i Finnmark. Det  kan innføres sesongkvote for snarefangst på Finnmarkseiendommen. Aktivering av jaktkort og fangstrapportering er påkrevd ved snarefangst. Det skal også sendes skriftlig melding til fangstkommunen senest ti dager før fangst tar til. Meldingen skal gi opplysninger om fangstmannens navn, adresse, fangstområde og fangstperiode. Senest ti dager etter utløpet av jakttiden for rype skal fangstmannen på fastsatt skjema rapportere fangstresultatet. Alle snarer skal være fjernet innen fangsttidens utløp.

Fredning storfugl

Storfugl er fredet i kommunene Alta og Porsanger.

Lokale bestemmelser 

Jakt og fangst får ikke skje nærmere enn 300 meter fra eget parkert kjøretøy langs skogsbilvegene i barskogområdene i Karasjok og i Sør-Varanger.

 Sjekk jakttrykk

Fant du det du søkte etter?