FEFO

Reguleringer

Årets reguleringer - sesongen 2019/2020

 • Dagskvote på tre ryper (fjellrype og lirype samlet) på hele Finnmarkseiendommen.
 • I tillegg gjelder:
  • Sesongkvote for bosatte i Finnmark på 30 ryper (fjellrype og lirype samlet) på hele Finnmarkseiendommen. Sesongkvoten gjelder også for snarefangere. Det betyr at bosatte i Finnmark har sesongkvote på 30 ryper uavhengig av om rypene er fanget i snare eller felt med våpen
  • Sesongkvote for tilreisende jegere på 20 ryper (fjellrype og lirype samlet) på hele Finnmarkseiendommen.
 • I kommunene Sør-Varanger og Karasjok innføres dagskvote på én skogsfugl per jeger per dag, samt sesongkvote skogsfugl på tre fugl. 
 • På Ingøy og Loppa øy gjelder antallsbegrensning (jegere per jaktfelt) også for personer bosatt i Finnmark.
 • Nytt fra 25. oktober: Det innføres fredning av orrhøne og røy for resten av sesongen 2019/2020.

Se takseringsresultatene for:   Indre Finnmark

                                                          Vest-Finnmark kyst

                                                          Øst-Finnmark

                                                          Pasvik

 

Områder med begrenset jakttid

 • Sørøya, Rolvsøy, Ingøy, Hjelmsøy og Måsøy: Jakttid på ryper er fra 10. september til 23. desember. 
 • Ingøy: Jaktforbud på FeFo-grunn på Ingøy kl. 08:00- 17:00 i perioden fom. 21. august tom. 31. august.

Område i Porsanger med utvidet jakttid på grågås

 • Det åpnes for jakt etter grågås fra og med 6. august til og med 20. august for perioden 2019 – 2020 i Porsanger kommune. Det tillates jakt innenfor tidsrommet 04.00 – 10.00. Jaktområdet avgrenses til ytre deler av Porsanger med sørlig avgrensning i en rett linje fra Børselv til Ytre Billefjord. Fastsatt av Fylkesmannen 27. mai 2019. Du finner forskriften på Lovdata.

Snarefangst

Snarefangst av ryper er kun tillatt for personer med registrert bostedsadresse i Finnmark. Det  kan innføres sesongkvote for snarefangst på Finnmarkseiendommen.

 • Aktivering av jaktkort og fangstrapportering til FeFo er påkrevd ved snarefangst.
 • Det skal også sendes skriftlig melding til fangstkommunen senest ti dager før fangst tar til. Meldingen skal gi opplysninger om fangstmannens navn, adresse, fangstområde og fangstperiode.
 • Senest ti dager etter utløpet av jakttiden for rype skal fangstmannen på fastsatt skjema rapportere fangstresultatet til kommunen.
 • Alle snarer skal være fjernet innen fangsttidens utløp.

Fredning storfugl

Storfugl er fredet i kommunene Alta og Porsanger.

Lokale bestemmelser 

Jakt og fangst får ikke skje nærmere enn 300 meter fra eget parkert kjøretøy langs skogsbilvegene i barskogområdene i Karasjok og i Sør-Varanger.

 Sjekk jakttrykk