FEFO

Naturstein

Naturstein er betegnelsen på all stein som kan sages, spaltes eller hugges til plater og emner for bruk i utearealer, bygninger og monumenter. I Finnmark tas det ut blokkstein og skifer, som Masikvartsitt, Barents Blue, Barents Red og Altaskifer.

 

 

 

Foto: Masikvartsitt

Naturstein er grunneiers mineral. Uttak av naturstein på Finnmarkseiendommen skjer etter avtale (utvinningsrett) og det svares en grunneieravgift til FeFo. Alle uttak er konsesjonspliktig etter Mineralloven.

Kontakt

Kate Persen
leder næring
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 915 13 277
Arnulf Losvar
seniorkonsulent
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 908 34 372