FEFO

FeFos styremøter

FeFo ledes av et styre oppnevnt av Sametinget og Finnmark fylkesting.