FEFO

Retningslinjer for innløsing av boligtomter

FeFo praktiserer frivillig innløsning av bebodde boligtomter. Dvs. innløsning før 30-års fristen i tomtefesteloven § 32.

1. Frivillig innløsning praktiseres kun for bebodde boligeiendommer.

2. Fester må selv bo i boligen.

3. Frivillig innløsning skjer til tomteverdi.

4. Slik innløsning forutsetter taksering av eiendommen. Takst betales av fester.

 

Vedtatt av direktøren 26. juni 2014..Retningslinjene trer i kraft fra 26.6.2015.