FEFO

Pressemeldinger

Om du ønsker å å få tilsendt pressemeldinger og bli oppdatert på nyheter kan du melde deg på vår distribusjonsliste.

Kontakt oss på tlf.nr 78 95 50  00 eller kommunikasjon@fefo.no / post@fefo.no 

Pressemeldinger 2018
Tittel Publisert Type
2018-11-30 Begrenser utlendingers isfiske i Finnmark

30.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018-11-30 Begrenser utlendingers isfiske i Finnmark.pdf
2018-11-30 Limiting ice fishing for non-resident foreign nationals in Finnmark

30.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018-11-30 Limiting ice fishing for non-resident foreign nationals in Finnmark.pdf
2018-11-29 Midlertidig forlengelse av avtalen om Nordkapplatået 1

29.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018-11-29 Midlertidig forlengelse av avtalen om Nordkapplatået.pdf
2018-11-29 FeFo vil bremse festeavgiften i pressområder

29.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018-11-29 FeFo vil bremse festeavgiften i pressområder.pdf
2018-10-10 UTBYGGING AV NYTT BOLIGFELT PÅ SKYTTERHUSFJELLET

29.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018.10.10 UTBYGGING AV NYTT BOLIGFELT PÅ SKYTTERHUSFJELLET.pdf
2018-06-20 FeFo og Nordkapp kommune gjør felles front om Nordkapp

29.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018-06-20 FeFo og Nordkapp kommune gjør felles front om Nordkapp..pdf
2018-03-21 Fasit rypejakt 2017-18

2018-03-21 Fasit rypejakt 2017-18.pdf

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018-03-21 Fasit rypejakt 2017-18.pdf
2018-03-19 Treplanting tillatelser

2018-03-19 Treplanting tillatelser.pdf

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018-03-19 Treplanting tillatelser.pdf
2018-03-19 Lohpi gilvit vuovddi

2018-03-19 Lohpi gilvit vuovddi.pdf

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018-03-19 Lohpi gilvit vuovddi.pdf
2018-03-16 GM 143 søkere SAMI

2018-03-16 GM 143 søkere SAMI.pdf

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018-03-16 GM 143 søkere SAMI.pdf
2018-03-16 GM 143 søkere

2018-03-16 GM 143 søkere.pdf

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018-03-16 GM 143 søkere.pdf
2018-03-09 Unjárggaášši alimusriekteduopmu SAMI

2018-03-09 Unjárggaášši alimusriekteduopmu SAMI.pdf

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018-03-09 Unjárggaášši alimusriekteduopmu SAMI.pdf
2018-03-09 Nesseby høyesterett

2018-03-09 Nesseby høyesterett.pdf

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018-03-09 Nesseby høyesterett.pdf
2018-03- 21 Rievssatbivdu áigodagas 2017-18

2018-03- 21 Rievssatbivdu áigodagas 2017-18.pdf

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018-03- 21 Rievssatbivdu áigodagas 2017-18.pdf
2018-02-19 Klimakonferanse SAMI

2018-02-19 Klimakonferanse SAMI.pdf

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018-02-19 Klimakonferanse SAMI.pdf
2018-02-19 Klimakonferanse

2018-02-19 Klimakonferanse.pdf

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018-02-19 Klimakonferanse.pdf
2018-02-14 Tilskudd og sponsing SAMI

2018-02-14 Tilskudd og sponsing SAMI.pdf

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018-02-14 Tilskudd og sponsing SAMI.pdf
2018-02-14 Tilskudd og sponsing

2018-02-14 Tilskudd og sponsing.pdf

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018-02-14 Tilskudd og sponsing.pdf
2018-02-14 5kilometersonen - høring SAMI

2018-02-14 5kilometersonen - høring SAMI.pdf

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018-02-14 5kilometersonen - høring SAMI.pdf
2018-02-14 5 kilometersonen - høring

2018-02-14 5 kilometersonen - høring.pdf

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018-02-14 5 kilometersonen - høring.pdf
2018-02-13 Jakthøring SAMI

2018-02-13 Jakthøring SAMI.pdf

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018-02-13 Jakthøring SAMI.pdf
2018-02-13 Jakthøring

2018-02-13 Jakthøring.pdf

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018-02-13 Jakthøring.pdf
2018-02-09 Styreleder gjenvalgt

2018-02-09 Styreleder gjenvalgt.pdf

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018-02-09 Styreleder gjenvalgt.pdf
2018-02- 19 Klimakonferanse

2018-02- 19 Klimakonferanse.pdf

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018-02- 19 Klimakonferanse.pdf
2018-01-25 Sáivaguollebivdu 2017 - Coahkkáigeassu

2018-01-25 Sáivaguollebivdu 2017 - Coahkkáigeassu.pdf

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018-01-25 Sáivaguollebivdu 2017 - Čoahkkáigeassu.pdf
2018-01-25 Innlandsfiske 2017 - Oppsummering

2018-01-25 Innlandsfiske 2017 - Oppsummering.pdf

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018-01-25 Innlandsfiske 2017 - Oppsummering.pdf
2018-01-24_Tårnetveien

2018-01-24_Tårnetveien.pdf

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018-01-24_Tårnetveien.pdf
2018-01-24 Tårnetveien SAMI

2018-01-24 Tårnetveien SAMI.pdf

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018-01-24 Tårnetveien SAMI.pdf
2018-01-15 Unjárgga ášši álgá

2018-01-15 Unjárgga ášši álgá.pdf

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018-01-15 Unjárgga ášši álgá.pdf
2018-01-15 Nessebysaken starter

2018-01-15 Nessebysaken starter.pdf

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018-01-15 Nessebysaken starter.pdf
2018-01-11 Luossajahki 2017 SAMI

2018-01-11 Luossajahki 2017 SAMI.pdf

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018-01-11 Luossajahki 2017 SAMI.pdf
2018-01-11 Lakseåret 2018

2018-01-11 Lakseåret 2018 .pdf

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018-01-11 Lakseåret 2018 .pdf
Pressemeldinger 2017
Tittel Publisert Type
2017-10-02 5 kilometersonen

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-10-02 5 kilometersonen.pdf
2017-10-26 Rypetall oktober

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-10-26 Rypetall oktober.pdf
2017-12-19 Nussir avventer sametinget SAMI

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-12-19 Nussir avventer sametinget SAMI.pdf
2017--10-26 Rievssatlogut golggotmánus

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017--10-26 Rievssatlogut golggotmánus.pdf
2017-12-19 Nussir avventer Sametinget

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-12-19 Nussir avventer Sametinget.pdf
2017-11-01 Offentlighet anno 2017 SAMI

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-11-01 Offentlighet anno 2017 SAMI.pdf
2017-12-21 Grønne midler øker i omfang SAMI

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-12-21 Grønne midler øker i omfang SAMI.pdf
2017-12-22 Grønne midler øker i omfang

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-12-22 Grønne midler øker i omfang.pdf
PM170824_rypetall2017 (4)

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned PM170824_rypetall2017 (4).pdf
2017-12-22 Grønne midler øker i omfang SAMI

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-12-22 Grønne midler øker i omfang SAMI.pdf
PM170407 anbudsvinner SAMI

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned PM170407 anbudsvinner SAMI.pdf
PM17040_anbudsvinner SAMI

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned PM17040_anbudsvinner SAMI.pdf
1969 - Sommervann

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1969 - Sommervann.pdf
2017-01-04 Anbud nybygg SAMI

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-01-04 Anbud nybygg SAMI.pdf
2017-01-06 FeFo-turneringen

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-01-06 FeFo-turneringen.pdf
2017-01-17 Ny styreleder

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-01-17 Ny styreleder.pdf
2017-01-06 FeFo-turneringen SAMI

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-01-06 FeFo-turneringen SAMI.pdf
2017-01-17 Ny styreleder i FeFo SAMI

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-01-17 Ny styreleder i FeFo SAMI.pdf
2017-01-04 Anbud nybygg

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-01-04 Anbud nybygg.pdf
2017-01-18 Skillemoen

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-01-18 Skillemoen.pdf
2017-01-25 Nessebysaken SAMI

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-01-25 Nessebysaken SAMI.pdf
2017-01-28 Luossajahki 2016 SAMI

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-01-28 Luossajahki 2016 SAMI.pdf
2017-01-28 Lakseåret 2016

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-01-28 Lakseåret 2016.pdf
2017-01-25 Nessebysaken

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-01-25 Nessebysaken.pdf
2017-01-30 Søknader SAMI

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-01-30 Søknader SAMI.pdf
2017-01-30 Søknader

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-01-30 Søknader.pdf
2017-02-06 Innlandsfiske SAMI

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-02-06 Innlandsfiske SAMI.pdf
2017-02-06 Innlandsfiske rapport

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-02-06 Innlandsfiske rapport.pdf
2017-02-07 Utenlandske fiskere

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-02-07 Utenlandske fiskere.pdf
2017-01-19 Skillemoen SAMI

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-01-19 Skillemoen SAMI.pdf
2017-02-07 Utenlandske fiskere SAMI

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-02-07 Utenlandske fiskere SAMI.pdf
2017-02-16 Nessebydommen SAMI

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-02-16 Nessebydommen SAMI.pdf
2017-02-24 Nessebydommen - styrevedtak SAMI

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-02-24 Nessebydommen - styrevedtak SAMI.pdf
2017-03-01 Grønne midler søkere våren 2017

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-03-01 Grønne midler søkere våren 2017.pdf
2017-02-16 Nessebydommen

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-02-16 Nessebydommen.pdf
2017-03-01 Grønne midler søkere våren 2017 SAMI

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-03-01 Grønne midler søkere våren 2017 SAMI.pdf
2017-02-24 Nessebydommen - styrevedtak

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-02-24 Nessebydommen - styrevedtak.pdf
2017-03-02 Anbudsrunden over SAMI

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-03-02 Anbudsrunden over SAMI.pdf
2017-03-31 Rypetall 2017

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-03-31 Rypetall 2017.pdf
2017-04- 01 Samarbeider om elgjakt Tverrelvdalen

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-04- 01 Samarbeider om elgjakt Tverrelvdalen.pdf
2017-03-31 Rypetall 2017 SAMI

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-03-31 Rypetall 2017 SAMI.pdf
2017-03-28 Grønne midler tildelinger 2017

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-03-28 Grønne midler tildelinger 2017.pdf
2017-03-02 Anbudsrunden over

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-03-02 Anbudsrunden over.pdf
2017-04- 07 Anbudsvinner

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-04- 07 Anbudsvinner.pdf
2017-04-07 Bolloseter utlysning

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-04-07 Bolloseter utlysning.pdf
2017-04-24 Billigere vedteig

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-04-24 Billigere vedteig.pdf
2017-04-07 Anbudsvinner SAMI

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-04-07 Anbudsvinner SAMI.pdf
2017-04-07 Bollosæter utlysning SAMI

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-04-07 Bollosæter utlysning SAMI.pdf
2017-04-24 Billigere vedteig SAMI

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-04-24 Billigere vedteig SAMI.pdf
2017-04-25 Like priser på elgjakt SAMI

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-04-25 Like priser på elgjakt SAMI.pdf
2017-04-28 Elgtrekning avsluttet

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-04-28 Elgtrekning avsluttet.pdf
2017-04-28 Elgtrekning_forhånds SAMI

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-04-28 Elgtrekning_forhånds SAMI.pdf
2017-05-30 Forventninger_til_lakseåret_2017 SAMI

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-05-30 Forventninger_til_lakseåret_2017 SAMI.pdf
2017-04-28 Elgtrekning forhånds

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-04-28 Elgtrekning forhånds.pdf
2017-04-25 Like priser på elgjakt

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-04-25 Like priser på elgjakt.pdf
2017-05-30 forventninger_til_lakseåret_2017

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-05-30 forventninger_til_lakseåret_2017.pdf
2017-06-09 Frivillig vern

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-06-09 Frivillig vern.pdf
2017-06-09 Frivillig vern SAMI

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-06-09 Frivillig vern SAMI.pdf
2017-06-02 Fiskeregler Pasvikelva NY

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-06-02 Fiskeregler Pasvikelva NY.pdf
2017-06-02 Fiskeregler Pasvikelva SAMI

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-06-02 Fiskeregler Pasvikelva SAMI.pdf
2017-07- 03 1000 passerte gratis fiskekort

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-07- 03 1000 passerte gratis fiskekort.pdf
2017-07-05 Fortsatt gratis jaktkort for førstegangsjegere SAMI

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-07-05 Fortsatt gratis jaktkort for førstegangsjegere SAMI.pdf
2017-07-20 Årsresultat 2016

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-07-20 Årsresultat 2016.pdf
2017-07-05 Fortsatt gratis jaktkort for førstegangsjegere

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-07-05 Fortsatt gratis jaktkort for førstegangsjegere.pdf
2017-07-20 Årsresultat 2016 SAMI

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-07-20 Årsresultat 2016 SAMI.pdf
2017-07-03 1000 passerte gratis fiskekort SAMI

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-07-03 1000 passerte gratis fiskekort SAMI.pdf
2017-08-24 Rypetall 2017 SAMI

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-08-24 Rypetall 2017 SAMI.pdf
2017-08-30 Elgjakt start den 1

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-08-30 Elgjakt start den 1.sept og elgkjøttet veies av jegerne selv NO.pdf
2017-09-12 Avgir uttalelse om nussir

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-09-12 Avgir uttalelse om nussir.pdf
2017-08-30 Ealgabivdu álgá 1

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-08-30 Ealgabivdu álgá 1.8 ja ealgabivdit vihkkejit ieža ealggaid SAMI.pdf
2017-09- 22 GM høst 2019

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-09- 22 GM høst 2019.pdf
2017-08-24 Rypetall 2017

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-08-24 Rypetall 2017.pdf
2017-09-13 Avgir uttalelse om nussir SAMI

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-09-13 Avgir uttalelse om nussir SAMI.pdf
2017-09-14 Laksefisket 2017

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-09-14 Laksefisket 2017.pdf
2017-09-14 Laksefisket 2017 SAM

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-09-14 Laksefisket 2017 SAM.pdf
2017-09-18 HØRING PÅ NYE REGLER FOR NÆRINGSHYTTER I UTMARK sami

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-09-18 HØRING PÅ NYE REGLER FOR NÆRINGSHYTTER I UTMARK sami.pdf
2017-09-18 HØRING PÅ NYE REGLER FOR NÆRINGSHYTTER I UTMARK

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-09-18 HØRING PÅ NYE REGLER FOR NÆRINGSHYTTER I UTMARK.pdf
2017-09-18 HØRING PÅ NYE REGLER FOR NÆRINGSHYTTER I UTMARK SAMI

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-09-18 HØRING PÅ NYE REGLER FOR NÆRINGSHYTTER I UTMARK SAMI.pdf
2017-09-14 Laksefisket 2017SAMI

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-09-14 Laksefisket 2017SAMI.pdf
2017-09-19 Nussir ášši stivragiedahallan

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-09-19 Nussir ášši stivragieđahallan.pdf
2017-09-26 Grønne midler tildelinger høsten 2017

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-09-26 Grønne midler tildelinger høsten 2017.pdf
2017-09-26 Ruoná doarjja juolludeamit 2017 cavcca

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-09-26 Ruoná doarjja juolludeamit 2017 čavčča.pdf
2017-09-29 Odasmahtton áigemearrevirgi

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-09-29 Ođasmahtton áigemearrevirgi.pdf
2017-09-29 Fornyet åremål

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-09-29 Fornyet åremål.pdf
2017-09-19 Styrebehandling Nussir

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-09-19 Styrebehandling Nussir.pdf
2017-10- 02 5 kilometersonen SAMI

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017-10- 02 5 kilometersonen SAMI.pdf

Eldre pressemeldinger tilsendes.

Kontakt oss på tlf.nr 78 95 50  00 eller post@fefo.no  / kommunikasjon@fefo.no

Fant du det du lette etter?