Slik får du pukkellaks

Tips og råd for å få pukkellaks i sjøen.

- En liten stingsild-liknende sluk kan fungere bra, mener havforsker Hans Kristian Strand ved Havforskningsinstituttet og stasjonert i Børselv,  Porsanger.

Sluktipset baserer han på funn i magesekken til pukkellaksen fra storinnrykket sommeren 2021.

- Da fant jeg årsyngel av sei, lodde og tobis. Pukkellaksen er en glupsk rovfisk. Jeg har til og med sett den frese gjennom tanga på grunt vann i jakt etter mat.

En uønsket art

Pukkellaks, også kalt stillehavslaks, er uønsket i Norge. Arten lever i toårssykluser. Straks den blir født, slipper den seg nedover elva og uti havet. Der blir den i to år før den drar opp i elva for å gyte.

I toppåret 2021 ble det tatt 191 tonn pukkellaks i elvene i Norge, hovedsakelig i Finnmark og mest i Vesterelva i Nesseby - med 20.223 oppfiskede individer.

I år kan det på ny bli store mengder pukkellaks i Finnmark – med juni og i starten av juli som idealtid for pukkellaksfiske i sjøen.

Nyfanget pukkellaks. BJFF/ Håvard Vistnes

Stå på utsteder

En typisk voksen pukkellaks kan veie fra to til fire kilo, og lengden kan være 60 til 90 centimeter. Prikkemønster på halen og svart tunge skiller den fra vår egen atlanterhavslaks.

- Pukkellaksen kan samarbeide i stim som seien for å presse byttedyr til overflaten. Da kommer gjerne måsene og det er lett å se hvor fiskene står. Men den kan også jakte uten å lage stim. Fisk fra steder som stikker ut fra land og hvor du ikke setter deg fast med sluken, oppfordrer havforskeren.


Vurderer flue og nymfer

Utmarksforvalter i FeFo, Egil Liberg, er med i Miljødirektoratets kompetansegruppe for tiltak mot pukkellaks.

- Min erfaring er at den står veldig nært land. Når jeg dorget etter den, kunne det være vanskelig å komme tett nok på uten å havne i fjæresteinene.

Under pukkellaks-året 2021 brukte han kun sluk i jakten på pukkellaksen.

- Men med tanke på at den beiter der den gjør, tror jeg mindre fluer og nymfer også vil kunne fungere vel så bra. Jeg har i hvert fall planer om å teste det ut i sommer.

Enkel lunsj laget av pukkelaks. Robert Greiner

Utmerket matfisk i sjøen

Pukkellaksen er spiselig i sjøen, men straks den går oppi elva avtar kvaliteten raskt. Hos hannene vokser den berømte pukkelen av bein, brusk og muskler for å tiltrekke seg hunnen. Etter gytingen går hannen i forråtnelse. Hunnen blir passende på eggene før også hun dør.

- Den voldsomme appetitten og raske veksten gjør at fiskekjøttet inneholder mye enzymer, som kan føre til bløt og spaltet filet kort tid etter at den har kommet på land. Omtrent som hos torsk som gasser seg i lodde etter gyting. Det betyr at den har mye kortere holdbarhet enn atlanterhavslaksen, sier Strand.

Men det forhindrer fortsatt ikke pukkellaksen fra å være en god smaksopplevelse.

- Bløt og spaltet filet er først og fremst et estetisk problem, som ikke har så mye å si for smaken. I sjøen er pukkellaksen uansett en utmerket matfisk.

Skitt fiske!