Elgtrekning 2024 - hvilket jaktfelt fikk du?

Sjekk trekningslista, og se hvem som får elgjakt i 2024. 

Se trekningslista for elgjakt i 2024 (i trekningsrekkefølgen) (PDF, 336 kB)

Se kommunevis oversikt over jaktfelt og jaktlag (PDF, 337 kB)

På grunn av personvernregler publiseres kun navnet på jaktledere som har fått tildelt felt. Jaktledere som havnet på reservelista får tilsendt e-post med trekningsnummer.

Fredag 14. juni har spente elgjegere fulgt trekningsarrangementer rundt om i hele Finnmark. Får man jakt eller ikke? Og i hvilket felt?

- For mange er elgjakta årets høydepunkt. Forventningene knyttet til første jaktdag i nytt jaktterreng kan ikke beskrives, det må oppleves, sier leder for utmark i FeFo, Einar J. Asbjørnsen.

Årets elgtrekning

Etter trekningen får 309 elgjaktlag tilbud om jaktfelt. 126 av disse har fått sin første- eller andre prioritet oppfylt. Dersom en i tillegg tar med tredje- og fjerdeprioritet er det 169 lag som kan være svært fornøyde.  

112 av søkerlagene havnet på reservelista. Dette er 18 færre lag enn i fjor. Til sammenlikning var reservelista rekordlang for ti år siden, med hele 216 jaktlag på reserveliste etter trekningen.

Per i dag er det fem jakttilbud som er ledig: 

  • Gulgo 2. periode(*) i Berlevåg
  • Čorotoaivi(*) i Karasjok 
  • Veidnes nord(*) i Lebesby
  • Korsnes(*) i Lebesby
  • Skoarrojohka(*) i Nesseby

Alle de ledige feltene var stjernefelt.  Ledige jakttilbud tilbys jaktlag på reservelista etter trekningsnummer, og uten hensyn til jaktlagets status som innen- eller utenbygdslag. Jaktlag som er høyest oppe på reservelista har gode sjanser til å få jaktfelt som ennå ikke er tildelt, eller som andre jaktlag takker nei til. Tilbud om ledige jaktfelt vil sendes ut til jaktlag på reservelista i august.  

Utsending og signering  

Jakttilbudene sendes ut fortløpende fra uke 25. Jaktleder får varsel når jakttilbudet er sendt ut. Nytt av året er at samtlige jegere på jaktlaget skal signere kontrakten digitalt.  

Om årets elgsøknader

314 jakttilbud var utlyst i år. I tillegg kommer de to jaktfeltene avsatt til opplæringsjakt.  

421 søkerlag oppfylte søknadsvilkårene. Dette er 13 færre enn i fjor, og langt færre enn noen år tilbake (488 søknader i 2013).  

2187 jegere er registrert på søkerlagene. Dette er 83 færre jegere enn i fjor.  

I gjennomsnitt er det 5,2 elgjegere per søkerlag. Gjennomsnittet har ligget på over fem jegere per lag de siste årene. Til sammenligning var gjennomsnittet «bare» 4,6 jegere i 2013.  

14 prosent av jegerne er kvinner. 

Ett av søkerlagene hadde 138 prioriteringer på søknaden sin, mens noen lag søkte på bare fire felt.    

Jaktfeltet som flest lag søkte på er Lákšjohka i Tana med 155 søknader. Andre populære felt var:  

  • Sirmá i Tana med 152 søknader
  • Gollevárri i Tana med 150 søknader
  • Luovttejohka i Tana med 140 søknader
  • Čáhppesjohka i Karasjok med 137 søknader
  • Skoganvarre i Porsanger med 135 søknader

Deretter følger Tana-feltene Skiippagurra, Rustefjelbma og Petterlund med henholdsvis 137, 136 og 134 søknader. 

Se trekningslista for elgjakt i 2024 (i trekningsrekkefølgen) (PDF, 336 kB)

Se kommunevis oversikt over jaktfelt og jaktlag (PDF, 337 kB)

Artikkelfoto: Lars Krempig. 

Kontakt

Anders Aarthun Ims
utmarksforvalter/meahccehálddašeaddji
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 97 76 46 67
Kristin Hornset
utmarksforvalter/meahccehálddašeaddji
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 48 04 31 24