FEFO

Om FeFo

Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) forvalter 95 prosent av grunnen i Finnmark, og er landets nest største grunneier.

Støtteordninger for Finnmark

Verdiene fra naturen blir igjen i Finnmark

4,2 millioner kroner skal hvert år tilbakeføres til finnmarkssamfunnet. FeFo støtter prosjekter som utvikler sosiale arenaer, innovasjon, ungdom og lokalsamfunn.

Dette er FeFos støtteordninger

Bakgrunn

Statens grunn i Finnmark ble 1. juli 2006 overført til innbyggerne i Finnmark gjennom FeFo. Bakgrunnen er Finnmarksloven fra 17. juni 2005. Loven gir innbyggerne i Finnmark egne rettigheter.

Mens FeFo er benevnelsen på styret og ansatte, er Finnmarkseiendommen arealet og ressursene FeFo skal forvalte på vegne av befolkningen i Finnmark.

Finnmarksloven angir befolkningens rettigheter til land og vann i Finnmark.

 

Hvem er vi?
 • FeFo er grunneier og eget rettssubjekt i Finnmark. Vi forvalter grunn og naturressurser mv. i samsvar med Finnmarkslovens formål og reglene i loven.
 • 95 % av Finnmark, et areal på 46 000 km2  er overført fra statlig til lokalt eierskap ved grunneierorganet FeFo. 
 • Finnmarkseiendommen består av alle de grunneiendommer og areal som var statlige (Statskog SF) inntil 1. juni 2006. Store deler av kystlinjen på 5 400 km, administreres også av FeFo.
 • Finnmarksloven er blitt til i nært samarbeid med Sametinget og Finnmark fylkesting, og markerer slutten på et 25 års langt arbeid. Formålet med Finnmarksloven er å legge til rette for at grunn og naturressursene i Finnmark forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte, til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, bruk av utmark, næringsdrift og samfunnsliv.
 • Grunneierfunksjonen i Finnmark har vært lovregulert siden jordutvisningsresolusjonen kom i 1775. Senere reguleringer skjedde ved jordsalgslov av 1863, 1902 og 1965, og nå Finnmarksloven av 17. juni 2005.
Styret

Kurt Wikan
Styreleder
Fylkestinget i Troms og Finnmark
Tlf. 900 32 225 / E-post
Vara: Grete-Liv Olaussen

Bente Haug
Nestleder
Fylkestinget i Troms og Finnmark
Tlf. 932 12 528  / E-post
Vara: John Erik Pedersen 

Máret Guhttor
Styremedlem
Sametinget
Tlf. 901 28 917 / E-post 
Vara: Fred Johnsen 

Mathis Nilsen Eira
Styremedlem, reindriftens representant
Sametinget
Reindriftens representant
Tlf. 992 75 980 / E-post
Vara: Inger Marie Gaup Eira

Line Kalak
Styremedlem
Sametinget
Tlf. 916 88 521 / E-post   
Vara: Ingar Elling M. Eira 

Jo Inge Hesjevik
Fylkestinget i Troms og Finnmark
Styremedlem
Tlf. 413 38 514 / E-post   
Vara: Rut Olsen

Kontrollkomiteen
 • En kontrollkomité med 3 medlemmer fra staten, Sametinget og Fylkestinget i Troms og Finnmark fører tilsyn med styrets virksomhet.
 • Kontrollkomiteen avgir årlig en rapport til sine respektive organ om sin kontrollvirksomhet og med sin vurdering av styrets årsberetning.

 

Marianne Olssøn

Statens komitéleder

Tlf 909 64 070 / E-post 

Varamedlem:

Kyrre Grimstad,  tlf 402 30 712

---------------------------------------------------

Ragnhild L. Nystad

Sametinget (www.samediggi.no)

Tlf.  909 37 611 / E-post 

Varamedlem:

Johan Vasara, tlf 930 99 520

-------------------------------------------------

Ragnhild Vassvik

Fylkestinget i Troms og Finnmark /(www.tffk.no/)

Tlf  480 63 335 / E-post

Varamedlem:

Inga Manndal, tlf 959 97 326

Kontorer og ansatte

Klikk for stort bilde

 • FeFo har 36 ansatte i hele fylket. Finn ansatt
 • Hovedkontoret er i Lakselv, Porsanger kommune, hvor direktøren med deler av staben, næringsavdelingen, utmarksavdelingen og kommunikasjonsavdelingen holder til. Økonomiavdelingen er i Alta og grunn- og rettigheter i Vadsø.
 • Se kart over kontorene i Lakselv,  Alta og Vadsø. 
Økonomi
 • FeFo er selvfinansierende og skattepliktig,  og dekker inn alle sine kostnader gjennom den årlige driften av eiendommene med tilhørende ressurser. Største inntektskilde er festeavgifter på eiendom.
 • Inntektene kommer fra tomtefeste, salg av sand/grus/mineraler, vannfall- og vindkontrakter, jakt og fiske.
 • FeFos årsrapporter. Søk årsregnskap eller årsrapport.
 • FeFo mottar ingen tilskudd fra staten til driften.

 

Faktura - Ofte stilte spørsmål  /  fakturamottak@fefo.no

Strategi
Finnmarksloven
Jegere og fiskere utenfor Finnmark
 • Småviltjegere som ikke er bosatt i Finnmark* kan kun kjøpe dagskort, samt sesongkort for kommune gyldig i perioden 25. september - 15. april.
 • Laksefiskere som ikke  bor i Finnmark kan kun kjøpe dagskort.
 • Innlandsfiskere som ikke bor i Finnmark må kjøpe fiskekort.
 • Elgjegere som ikke bor i Finnmark kan kun delta i elgjakta dersom de får plass i et lokalt jaktlag.
 • Sjølaksefiske er kun forbeholdt lokalbefolkningen i Finnmark.
 • Ved ressursknapphet vil lokalbefolkningen bli prioritert.


*Med Finnmark menes det området som utgjorde Finnmark fylke 1. juli 2006 da Finnmarksloven ble innført.

Se retningslinjer for FeFo 

Skriv til post@fefo.no eller ring +47 78 95 50 00 om du ikke finner det leter etter.

Finn ansatte