FEFO

Om FeFo

Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) forvalter 95 prosent av grunnen i Finnmark, og er landets nest største grunneier.

Jobbe i FeFo?

Finnmarkseiendommen er vår felles kulturarv og Stortinget har satt FeFo til å forvalte den. Vårt samfunnsoppdrag løses av jurister, naturforvaltere og merkantilt ansatte – ofte på kryss av avdelinger og i samarbeid med finnmarkssamfunnet. Hovedkontoret vårt ligger i Lakselv, med underkontorer i Alta og Vadsø. Vi er 40 ansatte, like mange menn som kvinner, med et hjerte for Finnmark.

Vi tilbyr:

- en trygg jobb med utfordrende oppgaver og gode utviklingsmuligheter
- et inspirerende arbeidsmiljø med positive og engasjerte kollegaer
- konkurransedyktige vilkår i en av Finnmarks mest spennende organisasjoner
- gode pensjons- og forsikringsordninger samt gode velferdsordninger
- mulighet for å bli godt kjent i fantastiske Finnmark

 

Å bo i Finnmark:

- Gratis barnehage
- 20 prosent avskriving av studielånet (maks 30 000 kroner hvert år)
- Norges beste jakt- og fiskemuligheter
- Gode kommunikasjonsmuligheter med direkteruter til Tromsø og/eller Oslo.

 

Vi kan tilby:

- en spennende jobb med utfordrende oppgaver og utviklingsmuligheter
- et inspirerende arbeidsmiljø med positive og engasjerte kollegaer
- konkurransedyktige vilkår i en av Finnmarks mest spennende organisasjoner
- gode pensjons- og forsikringsordninger samt gode velferdsordninger


Les vår kollega Vetle (27) fortelle om det å flytte hjem og jobbe for Finnmark.

 

 

 

Styret og styresaker

Styremedlemmer fra Sametinget

Máret Guhttor
Styreleder
Sametinget
Tlf. 901 28 917 / E-post 
Vara: Line Kalak

Mathis Nilsen Eira
Styremedlem, reindriftens representant
Sametinget
Tlf. 992 75 980 / E-post
Vara: Nils Mikkelsen Utsi

Geir Thrane
Styremedlem
Sametinget
Tlf. 951 02 386 / E-post   
Vara: Ingvild M. L. Halvorsen

Styremedlemmer fra fylkestinget

Kurt P. Wikan
Nestleder
Fylkestinget i Troms og Finnmark
Tlf. 900 32 225 / E-post
Vara: Reidun Mortensen

Eva D. Husby
Styremedlem
Fylkestinget i Troms og Finnmark
Tlf. 917 20 862  / E-post
Vara: John Erik Pedersen 

Jo Inge Hesjevik
Styremedlem
Fylkestinget i Troms og Finnmark
Tlf. 413 38 514 / E-post   
Vara: Rut Olsen

  Finn ansatte i FeFo

 

Kontorer og ansatte
 • FeFo har 38 ansatte i Finnmark. Finn ansatt
 • Hovedkontoret er i Lakselv, Porsanger kommune, hvor direktøren med deler av staben, næringsavdelingen og utmarksavdelingen holder til. Økonomiavdelingen er i Alta og eiendomsavdelingen i Vadsø.
 • Se kart over kontorene i Lakselv,  Alta og Vadsø. 
Hvem er FeFo?
 • FeFo er grunneier og eget rettssubjekt i Finnmark. Vi forvalter grunn og naturressurser mv. i samsvar med Finnmarkslovens formål og reglene i loven (2025)
 • 95 prosent av Finnmark, et areal på 46 000 km2  ble i 2006 overført fra statlig til lokalt eierskap ved grunneierorganet Finnmarkseiendommen Finnmarkkuopmodat (FeFo). 
 • Finnmarkseiendommen består av alle de grunneiendommer og areal som var statlige (Statskog SF) inntil 1. juni 2006. Store deler av kystlinjen på 5 400 km, administreres også av FeFo.
 • Finnmarksloven er blitt til i nært samarbeid med Sametinget og Finnmark fylkesting, og markerer slutten på et 25 års langt arbeid. Formålet med Finnmarksloven er å legge til rette for at grunn og naturressursene i Finnmark forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte, til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, bruk av utmark, næringsdrift og samfunnsliv.
 • Grunneierfunksjonen i Finnmark har vært lovregulert siden jordutvisningsresolusjonen kom i 1775. Senere reguleringer skjedde ved jordsalgslov av 1863, 1902 og 1965, og nå Finnmarksloven av 17. juni 2005.
Strategi
Kontrollkomiteen
 • Kontrollkomité med tre medlemmer fra staten, Sametinget og Fylkestinget i Troms og Finnmark fører tilsyn med styrets virksomhet.
 • Kontrollkomiteen avgir årlig en rapport til sine respektive organ om sin kontrollvirksomhet og med sin vurdering av styrets årsberetning.

Margrethe Buskerud Christoffersen
Statens komitéleder 

Tlf. 918 64 768 / E-post 

Varamedlem:
Steinar Mageli,  tlf. 918 51 719

Ragnhild L. Nystad
Sametinget  

Tlf.  909 37 611 / E-post  

Varamedlem:
Ol Johan Gaup, tlf. 977 34 966

Ragnhild Vassvik
Fylkestinget i Troms og Finnmark  

Tlf. 480 63 335 / E-post

Varamedlem:
Inga Manndal, tlf. 959 97 326

 

Økonomi
 • FeFo er selvfinansierende og skattepliktig,  og dekker inn alle sine kostnader gjennom den årlige driften av eiendommene med tilhørende ressurser. Største inntektskilde er festeavgifter på eiendom.
 • Inntektene kommer fra tomtefeste, salg av sand/grus/mineraler, vannfall- og vindkontrakter, jakt og fiske.
 • FeFos årsrapporter. Søk årsregnskap eller årsrapport.
 • FeFo mottar ingen tilskudd fra staten til driften.

 

Faktura - Ofte stilte spørsmål  /  E-post

Finnmarksloven

Finnmarksloven angir befolkningens rettigheter til land og vann i Finnmark. 

Statens grunn i Finnmark ble 1. juli 2006 overført til innbyggerne i Finnmark gjennom FeFo. Bakgrunnen er Finnmarksloven fra 17. juni 2005. Loven gir innbyggerne i Finnmark egne rettigheter.

Mens FeFo er benevnelsen på styret og ansatte, er Finnmarkseiendommen arealet og ressursene FeFo skal forvalte på vegne av befolkningen i Finnmark.