Begrensning i utlendingers fiske

Mellom 15. mars og 15. juni kan kun de med bosted i Norge fiske innlandsfisk på Finnmarkseiendommen.

Bor du ikke i Norge? 

Enkeltpersoner kan gis dispensasjon fra bostedskravet ved å besøke en reiselivsbedrift (som beskrevet lenger ned), eller hvis:

  • du har nær familie i Finnmark, dvs. foreldre, svigerforeldre, søsken eller barn
  • du har dokumentert arbeidsforhold i tilknytning til Finnmark, minst en måned i den aktuelle fiskeperioden
  • du eier fast eiendom i Finnmark
  • du skal drive friluftsliv uten bruk av motorisert kjøretøy

Du skal ikke søke FeFo om dispensasjon hvis du oppfyller et eller flere av disse punktene. For å kjøpe fiskekort i denne perioden må fiskeren bekreftet at vilkårene for dispensasjon er oppfylt. Fiskekortet er ditt dispensasjonsbevis.

Dispensasjon for reiselivet

Reiselivsbedrifter kan søke om dispensasjon for inntil tre år av gangen.
Oversikten i bedrifter med dispensasjon for sine gjester ligger nederst i artikkelen. Besøker du en reiselivsbedrift med dispensasjon, kan du bruke denne dispensasjonen mens du er gjest. 

Reiselivsbedrifter med innvilget dispensasjon
Navn / Namma / Name Sted / Baiki / Place Kontakt / Oktavuohta / Contact
Asbjørn N. Larsen Tana asbjorn@russcomm.com
AS Travel to Finnmark Karasjok mail@tofinnmark.no
A-Sujala Skjånes pelkeplassen@gmail.com
Duottar Camp/Viddas Camping AS Kautokeino duottarcamping@gmail.com
Fjordutsikten Motell & Camping Lakselv ervastimika@gmail.com
Ifjord Camping 1 AS Lebesby booking@ifjord.as
Lovisenborg Brygge Kongsfjord dag@dagnorum.no
Øvre Neiden Fjellstue AS Neiden info@neidenfjellstue.com
Skoganvarre Villmark AS Skoganvarre post@skoganvarre.com
Tana Hotel & Camping Tana post@tanahotel.no
Tana Toms jakt- og fisketurer Tana tomhardy@online.no
Vesterelvjenta AS Varangerbotn info@varangerlodge.com
Viddas Veidemann Kautokeino http://viddas-veidemann.no/
Dalut AS Sirbmá post@dalut.no
Norum Opplevelser Hesseng dag@dagnorum.no
Pekas v/Per Bueng Kautokeino pekas@live.no
Vesterinen Fjelltur Gamvik strandhus95@gmail.com
V. Johansen Auroralife Tana vanja@auroralife.no
Nordkyn Nordic Safari Mehamn post@nordicsafari.no
Horisont Husky Alta Roy@horisonthusky.no
Kongsfjord Holiday Home Kongsfjord kongsfjord.holidayhome@gmail.com
Pelkonens Feriehus Kongsfjord gerdpelkonen@yahoo.no
Camire Travels Neiden info@lapland8.com
Mollisjok Lodge AS Karasjok piera@mollisjok.com
Vásit Sápmi AS Nordre Seiland aasa.anti@vasitsapmi.no
JFPEKAS Bæhr Kautokeino jfgargopekas@outlook.com
EA Bueng utleie og turopplevelser Kautokeino eabueng@live.no
Nordkyn Nordic Safari AS Mehamn post@nordicsafari.no
Bubbles Eiendom AS Gjesvær welcome@northcapenature.no
Æventyr Opplevelser AS Alta post@aeventyr.no
Arctic Urbi AS Kautokeino post@arcticurbi.no
Viddeliv AS Karasjok frank@viddeliv.no
Visit Bugøynes AS Bugøynes booking@visitbugoynes.no
Veidnes Jakt & Fiske Veidnesklubben
Båtsfjord Brygge Arctic Resort Båtsfjord batsfjordbrygge@gmail.com

Kontakt

Egil Liberg
utmarksforvalter/meahccehálddašeaddji
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 99 01 46 86