FEFO

Begrensning i utlendingers fiske

Mellom 15. mars og 15. juni kan kun de med bosted i Norge fiske innlandsfisk på Finnmarkseiendommen

Bor du ikke i Norge? 

Enkeltpersoner kan gis dispensasjon fra bostedskravet ved å besøke en reiselivsbedrift (som beskrevet lenger ned), eller hvis:

  • du har nær familie i Finnmark, dvs. foreldre, svigerforeldre, søsken eller barn
  • du har dokumentert arbeidsforhold i tilknytning til Finnmark, minst en måned i den aktuelle fiskeperioden
  • du eier fast eiendom i Finnmark
  • du skal drive friluftsliv uten bruk av motorisert kjøretøy

Har du andre særlige grunner som tilsier at du bør få dispensasjon fra bostedskravet kan du sende skriftlig søknad til FeFo.

Ved kjøp av fiskekort, må fiskeren bekrefte at vilkårene for dispensasjon er oppfylt.

Dispensasjon for reiselivet

Reiselivsbedrifter kan søke om dispensasjon for inntil tre år av gangen.
Oversikten i bedrifter med dispensasjon for sine gjester ligger nederst i artikkelen. Besøker du en reiselivsbedrift med dispensasjon, kan du bruke denne dispensasjonen mens du er gjest. 

Reiselivsbedrifter med innvilget dispensasjon
Navn/name Sted /place Kontaktinformasjon/contact information
Arctic Support AS Kirkenes arcticepost@gmail.com
Asbjørn N. Larsen // Varangerkite Tana asbjorn@russcomm.com
AS Travel to Finnmark Karasjok mail@tofinnmark.no
A-Sujala Skjånes pelkeplassen@gmail.com
Bugøynes Opplevelser AS Bugøynes bo-a@online.no
Eriksen Naturopplevelser Tana ru-er4@online.no
Ifjord Camping 1 AS Lebesby booking@ifjord.as
Jan Ole Buljo Kautokeino janbuljo@hotmail.com
Kongsfjord Gjestehus AS Kongsfjord post@kongsfjord-gjestehus.no
Villa Skoganvarre Skoganvarre tove4@online.no
Kunes Opplevelse og Handel AS Kunes bjorgmasternes@gmail.com
Levajok Fjellstue Levajok fjellstua@levajok.no
Lovisenborg Brygge Kongsfjord dag@dagnorum.no
Neiden Fjellstue AS Neiden info@neidenfjellstue.com
Norzon - Torild Tueeng Tana tanahytter@outlook.com
Olderfjord Turistsenter Olderfjord post@olderfjord.no
Skoganvarre Villmark AS Skoganvarre marjo@skoganvarre.com
Stabbursdalen Resort Stabbursnes post@stabbursdalen.no
Tana Hotel & Camping Tana post@tanahotel.no
Tana Toms jakt- og fisketurer Tana tomhardy@online.no
Viddas Veidemann Kautokeino http://viddas-veidemann.no/
Turgleder AS Karasjok mail@turgleder.com
Dalut AS Sirbmá post@dalut.no
Elva Eiendom AS Tana post@tanahotel.no
Norum Opplevelser Hesseng dag@dagnorum.no
Pekas v/Per Bueng Kautokeino pekas@live.no
Kautokeino Villmarksenter Kautokeino vmsenter@start.no
Vesterinen Fjelltur Gamvik strandhus95@gmail.com