FEFO

Begrensning i utlendingers innlandsfiske

Det er krav om bosted i Norge for å fiske innlandsfisk på Finnmarkseiendommen mellom 15. mars og 15. juni.

Dispensasjon for reiselivet

Reiselivsbedrifter kan søke om dispensasjon for inntil tre år av gangen. Søknadsskjema finner du her. En oversikt over bedrifter med dispensasjon for sine gjester ligger nederst i artikkelen og oppdateres fortløpende.

Dispensasjon for enkeltpersoner

Bor du ikke i Norge? Besøker du en reiselivsbedrift med dispensasjon kan du benytte deg av dispensasjonen mens du er gjest.

Enkeltpersoner kan gis dispensasjon fra bostedskravet hvis:

  1. man har nær familie i det som er FeFo sitt virkeområde (tidligere Finnmark fylke), dvs. foreldre, svigerforeldre, søsken eller barn
  2. man har dokumentert arbeidsforhold i tilknytning til samme område, minst en måned i den aktuelle fiskeperioden
  3. man skal drive friluftsliv uten bruk av motorisert kjøretøy

Har du andre særlige grunner som tilsier at du bør få dispensasjon fra bostedskravet kan du sende skriftlig søknad til FeFo.

Det vil opprettes et eget fiskekort der fiskeren må bekrefte at vilkårene for dispensasjon er oppfylt. Fiskekortet blir tilgjengelig for kjøp på NatureIT fra starten av mars 2020. 

 

Reiselivsbedrifter med innvilget dispensasjon
Reiselivsbedrifter med innvilget dispensasjon
Navn/name Sted /place Kontaktinformasjon/contact information
Arctic Support AS Kirkenes www.gotokirkenes.com arcticepost@gmail.com
A-Sujala Skjånes pelkeplassen@gmail.com
Jan Ole Buljo Kautokeino janbuljo@hotmail.com
Johansens Hytteutleie Tana Finnes på www.booking.com
Levajok Fjellstue Levajok fjellstua@levajok.no
Lovisenborg Brygge Kongsfjord www.lovisenborg.no dag@dagnorum.no
Neiden Fjellstue AS Neiden info@neidenfjellstue.com
Olderfjord Turistsenter Olderfjord post@olderfjord.no
Skoganvarre Villmark AS Skoganvarre www.skoganvarre.no marjo@skoganvarre.com
Tana Hotel & Camping Tana www.tanahotel.com post@tanahotel.no
Tana Toms jakt- og fisketurer Tana www.tanafjordhusky.wordpress.com tomhardy@online.no
Viddas Veidemann Kautokeino