FEFO

Eiendomsutvikling

FeFo kan inngå avtaler om eiendomsutvikling med kommuner og næringsaktører.

Avtaler om eiendomsutvikling innebærer at bestemte arealer stilles til disposisjon for utvikling innenfor rammene som er gitt i reguleringsplanen.  Slike avtaler gjelder hovedsakelig ved utvikling av bolig- eller hytteområder og nærings- og industriområder. Tildeling av rettigheter skjer enten til første søker, gjennom utlysning, ved direkte tildeling eller på annen måte.

Dersom det ikke er vedtatt reguleringsplan for området kan det inngås opsjonsavtale i påvente av dette. Når det er vedtatt reguleringsplan kan det inngås avtale der aktør eller kommune tildeler tomtene innenfor avtaleområdet, mens FeFo inngår festekontrakt direkte med festerne.

FeFo har egne retningslinjer for opsjonsavtaler.

Næringsaktører (med organisasjonsnummer) og kommuner kan henvende seg til oss for mer informasjon. E-post: post@fefo.no