FEFO

Grensespørsmål

Finnmarkseiendommen grenser til mange private eiendommer. Flere av disse ligger inne med feil grenser, eller uten grenser i det hele tatt.

Kommunen er matrikkelmyndighet og har ansvaret for grensene i kartet som finnes på seeiendom.no , der du også finner gårds- og bruksnummer (gnr/ bnr). FeFo er grunneier og nabo, men har ingen egen myndighet over eiendomsgrenser.

Retting av feil grenser

Retting av grenser kan skje som oppmålingssak for kommunen, eller som grensegangsak for jordskifteretten.

Utgangspunktet for eiendomsgrenser vil alltid være eiendomsdokumenter, som for eksempel målebrev eller gamle utmålsprotokoller. Noen ganger vil det ikke være mulig å finne en eller flere grensemerker og det blir vanskelig å rekonstruere eiendommens grenser.

Eiendomsdokumenter

Kommunene har noen eiendomsdokumenter i sine arkiv, men mye ble brent under evakueringen i 1944.

Statsarkivet i Tromsø har digitalisert en del eiendomsdokumenter fra Finnmark: