FEFO

Desinfisering av utstyr

Fiskeutstyr, båter og andre mulige smitteførende gjenstander skal tørkes, fryses eller desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag.

  • Besøk en desinfiseringsstasjon (se kartet) for å sikre at ditt fiskeutstyr ikke sprer smitte. Du kan også kjøpe desinfiseringsmiddelet Virkon S og desinfisere eget fiskeutstyr. 
  • Ikke flytt eller sett ut fisk uten tillatelse. Ikke vask eller sløy fisk i andre vassdrag enn der du fanget den.
  • Ikke flytt utstyr til et nytt vassdrag uten å tørke eller desinfisere det.
  • Ikke slå ut vann i et annet vassdrag enn der det er hentet.

Fiskeren er selv ansvarlig for at utstyr ikke bærer smitte. FeFo krever ikke dokumentasjon på desinfisering for innlandsfiske.