FEFO

Innlandsfiske

På Finnmarkseiendommen har du tilgang til å fiske etter innlandsfisk* i over 60 000 fiskevann. Ørret og røye dominerer, men på indre strøk og østover i fylket er også arter som harr, sik, gjedde, abbor og lake vanlige. FeFo er grunneier, og forvalter cirka 95 prosent av arealet i Finnmark, inkludert det meste av innlandsfisket.

Fiskeopplevelsene står i kø på Finnmarkseiendommen. Isfiske etter røye mens sola steker og rypesteggen spiller i bjørkekrattet, jakt etter storørret mens myggen summer og midnattssola bevrer i horisonten eller rett og slett bare en liten ettermiddagstur med familien til det lille vannet rett over veien, er blant de opplevelsene som er med på å forme vår identitet og tilhørighet. Disse opplevelsene og muligheten til å høste av disse ressursene er rettigheter for fylkets innbyggere.

Det er ikke for ingenting at Finnmark årlig besøkes av tusenvis av andre nordmenn og utlendinger på jakt etter de samme opplevelsene som oss. Som tilreisende har du også adgang til disse opplevelsene, og fiskekort hos oss finner du ved å klikke på knappen "Kjøp fiskekort" øverst på siden.

Mer informasjon om innlandsfiske finner dere i de forskjellige boksene nedenfor.

Skitt fiske!

*Med innlandsfisk menes all ferskvannsfisk med unntak av laks, sjøørret og sjørøye 

 Klikk for stort bilde 

Innlandsfiske

Begrensninger i utlendingers fiske

Det er krav om bostedsadresse i Norge for å fiske innlandsfisk på Finnmarkseiendommen mellom 15. mars og 15. juni. Les mer om dispensasjonsordningen her.

Fiskekort

Fiskekort er ikke påkrevd for personer bosatt innenfor grensene til tidligere Finnmark fylke, med unntak av i Pasvikelva. Vi tilbyr gratis fiskekort for bosatte i Finnmark.

Alle personer bo​satt utenfor Finnmark må ha fiskekort, unntatt barn under 16 år. Tilreisende fiskere mellom 16 og 20 år oppfordres til å registrere gratis ungdomskort.

Familiekortet gjelder for ektefeller eller samboere og barn under 20 år. ​

Studenter, flyktninger med midlertidig opphold og vernepliktige i Finnmark regnes som fast bosatte i kommunen de studerer/ avtjener verneplikt i.

​Fiskekort skal alltid medbringes under fisket og forevises ved kontroll. Det er tilstrekkelig å vise fiskekortet på mobil (PDF eller printscreen).
 

Fiskekortpriser 2020:

Type fiskekort Pris
Dagskort 95,- per døgn
Dagskort familie 140,- per døgn
Sesongkort 785,-
Sesongkort familie 1045,-

 

Gode fangstrapporter gir et bedre grunnlag for forvaltning av innlandsfiskeressursen,
og vi oppfordrer alle til å rapportere sine fangster.

Aktivering og rapportering

Dagskort aktiveres ved kjøp.

Sesongkort må aktiveres før fisket tar til og fangsten rapporteres når turen er over. For å aktivere og rapportere logger du inn på NatureIT med kortnummer og passord som du finner øverst til høyre på fiskekortet.

Du kan aktivere fiskekort via SMS. Send <fefofiske> mellomrom <fiskesone> til 1963. Eks. "fefofiske SVA51" til 1963. Fiskekortet blir aktivert samme dag som meldingen sendes.

Selv om kortet er aktivert for en sone, er det likevel gyldig på resten av Finnmarkseiendommen. Sonen kan endres når du leverer fangstrapport.

Merk at egne regler gjelder for Pikefossen fiskeområde (beskrevet lenger ned på siden).

Desinfisering og smitte

Fiskeutstyr, båter og andre mulige smitteførende gjenstander skal tørkes, fryses eller desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag.

  • Ikke flytt eller sett ut fisk uten tillatelse.
  • Ikke vask eller sløy fisk i andre vassdrag enn der du fanget den.
  • Ikke flytt utstyr til ett nytt vassdrag uten å tørke eller desinfisere det.
  • Ikke slå ut vann i et annet vassdrag enn der det er hentet.

Fiskeren er selv ansvarlig for at utstyr ikke bærer smitte. FeFo krever ikke dokumentasjon på desinfisering for innlandsfiske.

Besøk en desinfiseringsstasjon for å sikre at ditt utstyr ikke sprer smitte. Du kan også kjøpe desinfiseringsmiddelet Virkon S og desinfisere eget fiskeutstyr. 

Pikefossen fiskeområde

Pikefossen/Nieidagorži fiskeområde med elvene Kautokeinoelva, Mázejohka og Láhpojohka er skilt ut som egen fiskesone. Her kreves eget fiskekort.

Fiskekortet for Finnmarkseiendommen er ikke gyldig i Pikefossen/Nieidagorži fiskeområde. Fiskekortet for Pikefossen/Nieidagorži fiskeområde er ikke gyldig for resten av Finnmarkseiendommen.

Pasvikelva

Alle som fisker i Pasvikelva plikter å løse fiskekort og rapportere fangst.

For å ta vare på storørreten i Pasvikelva er det innført egne fiskeregler som kan leses her (PDF, 169 kB).

Redskapsregler

Alle kan fiske med stang og håndsnøre. I innsjøer kan det også fiskes med oter.

Fiske med snik/ståsnøre og line:

  • Hver fisker kan fiske med ti kroker i garnbegrensningsområder
  • I områder uten garnbegrensning, er det ingen begrensning på antall kroker per fisker

I anadrome vassdrag gjelder regler for redskapsbruk, fisketid og fredningssoner for innlandsfisk som for anadrom fisk.

Fiske etter innlandsfisk er tillatt hele året.

Det er ikke tillatt å bruke levende fisk som agn. Død fisk fra samme vassdrag kan brukes som agn.

Skal du fiske fra båt med motor? Kommunene kan vedta egne forskrifter om motorisert ferdsel på vann og vassdrag. Sjekk dette for kommunen du skal fiske i. 

Bosatte i Finnmark kan fiske med garn og andre bundne redskap. Informasjon om garnbegrensninger står i Forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark. Det er egne garnforskrifter for kommunene Alta og Kautokeino.

Privat eiendom

Fiskekort er kun gyldig på Finnmarkseiendommen. Sett deg inn i hvor det er privat eiendom.

Fiskeravgift

Du trenger ikke å løse den statlige fiskeravgifta når du skal fiske innlandsfisk. Statlig fiskeravgift trengs kun hvis du skal fiske etter anadrome fiskearter (laks, sjøørret og sjørøye) i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen.

Forpaktede vann og vassdrag
FeFo forpakter bort enkelte innlandsvann/-vassdrag til lag og foreninger i Finnmark (PDF, 101 kB). Forpakter har enerett til fiske med garn i forpaktede vassdrag. Alle har rett til å fiske med stang og håndsnøre i forpaktede vann.
 
Unntaket er Čabardašjohka i Kautokeino. Elva er forpaktet av Kautokeino Jeger- og Fiskerforening, og her gjelder egne regler og fiskekort. 
 
Vil du søke om forpaktning av innlandsvann? Vilkår finnes i retningslinjene for innlandsfiske (PDF, 175 kB), punkt 4 og 5. Fyll ut skjemaet (PDF, 91 kB) og send til post@fefo.no. 

Kontakt

Egil Liberg
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 990 14 686