FEFO

Søknad om fiskekonkurranse

For å avholde fiskekonkurranse må du ha grunneiers tillatelse. Lenke til søknadsskjemaet ligger lenger opp på siden.

Bakgrunnen for at det skal søkes, er at vi i forbindelse med fiskekonkurranser skal gi nødvendig informasjon til eventuelle rettighetshavere, og avklare spørsmål rundt opprydding, hensyn til offentlige bestemmelser m.m.

Kontakt

Erik Bø
eiendomsforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 473 65 415
Egil Liberg
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 990 14 686