FEFO

Motorferdsel i utmark

Motorisert ferdsel i utmark reguleres av motorferdselloven og styres av kommunen som lokal motorferdselmyndighet. 
 

Godkjenning av skuter- og barmarksløyper (motorferdselloven § 5)

FeFo som grunneier har i medhold av motorferdselloven anledning til å nekte opprettelse av motorferdselløyper på FeFo-grunn​

Fylkesmannen som regional myndighet er klageorgan for kommunale dispensasjoner og godkjenner motorferdselløypene. ​Kommunen er ansvarlig for informasjon om og merking av løypenettet.​

Kart over godkjente løyper

Se kommunens hjemmesider for informasjon om åpning og stening av løyper.

Dispensasjon fra motorferdselloven (motorferdselloven § 6)

I følge strategisk plan vedtatt av styret 15.desember 2015 vil FeFo som hovedregel ikke bruke grunneierretten til å overprøve kommunenes dispensasjonspraksis. Dette gjelder både vanlige kjøretøy, og heliktoper/sjøfly. Søknad om dispenasjon sendes til aktuell kommune.

Fant du det du lette etter?