FEFO

Motorferdsel i utmark

Motorisert ferdsel i utmark reguleres av motorferdselloven. Loven styres av din lokale kommune som er motorferdselmyndighet, og ansvarlig for informasjon om løypenett, åpning og stenging, og merking av løypene.​

Kart over godkjente barmarksløyper og snøskuterløyper i Finnmark.
Se kommunens hjemmeside om åpning og stenging av barmarksløyper og snøskuterløyper.

Godkjenning av snøscooter- og barmarksløyper (motorferdselloven §5)
FeFo har som grunneier anledning til å nekte opprettelse av motorferdselløyper på Finnmarkseiendommen.​

Statsforvalteren, som regional myndighet, er klageorgan for kommunale dispensasjoner og godkjenner motorferdselløypene. ​

Dispensasjon fra motorferdselloven (motorferdselloven § 6)  
FeFo vil som hovedregel ikke bruke grunneierretten til å overprøve kommunenes dispensasjonspraksis. Dette gjelder både vanlige kjøretøy, og helikopter/sjøfly.

Søknad om dispensasjon sendes til kommunen.