FEFO

Motorferdsel i utmark

Motorisert ferdsel i utmark reguleres av motorferdselloven. Loven styres av din lokale kommune som er motorferdselmyndighet, og ansvarlig for informasjon om løypenett, åpning og stenging, og merking av løypene.​ ,

Kart over godkjente løyper i Finnmark  Se kommunens hjemmeside om åpning og stenging av løyper.

Godkjenning av snøscooter- og barmarksløyper (motorferdselloven § 5)

FeFo har som grunneier anledning anledning til å nekte opprettelse av motorferdselløyper på Finnmarkseiendommen.​

Fylkesmannen, som regional myndighet, er klageorgan for kommunale dispensasjoner og godkjenner motorferdselløypene. ​

Dispensasjon fra motorferdselloven (motorferdselloven § 6)  

FeFo vil som hovedregel ikke bruke grunneierretten til å overprøve kommunenes dispensasjonspraksis. Dette gjelder både vanlige kjøretøy, og helikopter/sjøfly. Søknad om dispensasjon sendes til kommunen.