FEFO

Motorferdsel i utmark

Motorisert ferdsel i utmark reguleres av motorferdselloven og styres av kommunen som lokal motorferdselmyndighet. Se kommunens hjemmesider for informasjon om løypenett,   åpning og stenging av løypene.

Godkjenning av skuter- og barmarksløyper (motorferdselloven § 5)

FeFo som grunneier har i medhold av motorferdselloven anledning til å nekte opprettelse av motorferdselløyper på FeFo-grunn​

Fylkesmannen, som regional myndighet, er klageorgan for kommunale dispensasjoner og godkjenner motorferdselløypene. ​Kommunen er ansvarlig for informasjon om og merking av løypenettet.​

Kart over godkjente løyper i Finnmark  Se også kommunens hjemmesider for informasjon om åpning og stenging av løyper.

Dispensasjon fra motorferdselloven (motorferdselloven § 6)  

FeFo vil som hovedregel ikke bruke grunneierretten til å overprøve kommunenes dispensasjonspraksis. Dette gjelder både vanlige kjøretøy, og helikopter/sjøfly. Søknad om dispensasjon sendes til kommunen.

Fant du det du lette etter?