FEFO

Tilrettelegging for friluftsliv

Du må søke FeFo om grunneiers tillatelse for alle nye tiltak på Finnmarkseiendommen.

Du må også forholde deg til offentlige regler og skaffe nødvendige tillatelser i tillegg til tillatelsen fra FeFo som grunneier.

Du vil få en grunneiererklæring fra FeFo som gir deg rett til å foreta tilrettelegging for friluftslivet i tråd med søknaden. For mer omfattende tiltak krever FeFo at det inngås festekontrakt.  

For at FeFo skal kunne behandle din søknad effektivt og i henhold til Finnmarksloven, er vi avhengig av at du sender inn klar og entydig informasjon om tiltaket.
 

Tilrettelegging for friluftsliv

Turstier

Merking, klopplegging, oppføring av bruer, iverksetting av andre enkle tiltak for å lette ferdselen langs ruter og turstier over Finnmarkseiendommen krever tillatelse fra FeFo. For slike tiltak utstedes grunneiererklæring.

For at vi skal behandle søknaden effektivt og i samsvar med Finnmarksloven, er vi avhengig av klar og entydig informasjon om tiltaket.

Til søknadsskjemaet

Gapahuk, grillstuer og turhytter

Tilrettelegging for friluftsliv gjennom bygging av gapahuker,  oppføring av grillstuer og andre hytter på Finnmarkseiendommen krever tillatelse fra FeFo. For slike tiltak utstedes grunneiererklæring. For mer hyttepregede bygg utstedes festekontrakt.

Til søknadsskjema

Fant du det du lette etter?