Giisá lakseelver

Vi støtter tiltak som fremmer fisket i anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen

Ordningen er primært rettet mot foreninger som forpakter anadrome deler av vassdrag på vegne av FeFo, men andre kan også søke.

Deler av midlene kan brukes av FeFo til tiltak som fremmer formålet for midlene.

Søknad

Søk via vårt søknadsskjema.

Søknadsfrist er satt til 1. desember. Søknaden behandles innen 1. februar.

Midlene utbetales ved gitt tilsagn. Foreningen må ha levert godkjent årsmelding og årsregnskap fra foregående år for å få søknaden behandlet.

Det kan gis støtte med inntil 50 prosent av budsjettert kostnad.