FEFO

Storviltportalen og appen Storvilt

I Storviltportalen og i appen Storvilt får du utført "papirarbeidet" i elgjakta.  Last ned eller oppdater appen Storvilt fra Google Play (Android) eller App Store (iOS). 

Skyteprøve

Alle elgjegere må laste opp dokumentasjon på skyteprøve. Har du oppskytingen på appen Min Jegerdokumentasjon kan du laste opp et skjermbilde av skyteprøven fra mobilen. 

På nett
Skyteprøver kan lastes opp uten å logge inn i Storviltportalen. Jegernummer og fødselsdato må være korrekt utfylt. Opplastingen er synlig for jaktleder på jaktleders side.  

Fra jaktleders side i Storviltportalen
Jaktleder kan logge seg inn i Storviltportalen og velge Mitt jaktlag i venstremenyen. Under lista med jegere finner du lenken Last opp skyteprøve. Fyll inn jegernummer og fødselsdato på jegeren du skal laste opp skyteprøven for, velg en fil (f.eks. et bilde av skyteprøven) og trykk last opp. Vent til dokumentet er lastet opp og du får bekreftelse på vellykket opplasting.

Legge til ny jeger

På jaktleders side i Storviltportalen
Legg til nye jegere under Mitt jaktlag på jaktleders side i Storviltportalen

I appen Storvilt
Klikk deg inn på jaktlaget og velg Søk om nytt jaktmedlem, eller trykk på figuren med plusstegnet øverst til høyre i bildet. 

På SMS
Send SMS med <jeger fødselsdato jegernummer>, f.eks. <jeger 13.11.1967 247654> til 59 44 94 34. Den nye jegeren må betale jegeravgiften før SMS sendes inn. Det er kun jaktleders registrerte mobilnummer som kan sende inn melding om ny jeger. 

Nye jegere kan jakte når skyteprøven er lastet opp og jaktleder får bekreftelse på vellykket registrering. Hvis nye jegere ikke ligger inne i vårt jegerregister ber vi om at jaktleder fyller inn navn, adresse, mobilnummer og epost på vedkommende. 

Ettersøkshund

Jaktlaget skal disponere egen godkjent ettersøksekvipasje på søknadstidspunktet. Ekvipasjen regnes som godkjent når den er registrert i ettersøkshundregisteret til Norsk Kennel Klub (NKK). Ettersøksekvipasjen skal registreres på søknaden med hunde-ID og hundeførers navn. Ingen del av ettersøksekvipasjen kan stå på mer enn én søknad om elgjakt. FeFo kan kreve at ettersøkshund framvises for ID-skanning.

Under jakt skal jaktlaget ha godkjent ettersøksekvipasje for elg tilgjengelig innenfor et rimelig tidsrom etter påskyting. Ettersøkshunden regnes som tilgjengelig innen rimelig tid hvis den kan bringes til skuddstedet innen 4 timer fra påskytingen. Hvis jaktlagets egen ekvipasje ikke er tilgjengelig må jaktlaget ha skriftlig avtale med en annen tilgjengelig ekvipasje. 

Ingen del av ettersøksekvipasjen kan stå oppført på flere jaktlag som har overlappende jakttid. 

Har du en annen ettersøkshund enn den som sto på søknaden? Endre hundeID under jaktlagsoversikten i Storviltportalen. Har du samme ettersøkshund som på søknadstidspunktet? Da ligger hunden allerede inne i portalen.

Offline bruk av appen Storvilt

Appen laster automatisk ned dine tildelte dyr og ditt jaktlag. 

Kartet fungerer bare når du har dekning. Ønsker du offline kart, kan du laste det ned i menyen Last ned kart før du går i felt. Etter nedlastning går du inn på jaktfeltkartet. Trykk deg inn i kartlagsmenyen og skru på det nedlastede kartet ved å velge Vis offline bakgrunnskart.  

Melde inn felling

I appen Storvilt
Velg Tilgjengelig kvote og du får oversikt over dyrene som er igjen på din kvote, samt dine felte dyr. Velg dyret du ønsker å melde inn som skutt. Husk å melde felling på riktig kontrollkort. Merk av fellingsstedet i kartet og trykk Neste. Velg riktig kategori på det skutte dyret. Juster fellingsdato hvis dyret er felt en annen dag enn den dagen du melder inn. Fyll inn slaktevekt hvis du har den tilgjengelig, eller fyll den inn senere. Avslutt med å trykke Send inn. Jaktleder får SMS med bekreftelse på innmeldt felling.

På SMS
Send kodeord skutt, etterfulgt av storviltID på dyret og kategorikoden for hvilket type dyr som er skutt. StorviltID finner du i kvoteoversikten, og du må selv velge hvilket dyr fra kvoten du skal melde skutt. Alle jegere på jaktlaget kan melde inn felling. Jaktleder får SMS med bekreftelse på innmeldt felling.

Send <skutt storviltID kategorikode>, f.eks. <skutt fe2387 31>. 

Kategorikoder: 

 • 11 = oksekalv
 • 12 = kukalv
 • 21 = 1 ½ år okse
 • 22 = 1 ½ år ku (kvige)
 • 31 = eldre okse
 • 32 = eldre ku
Melde inn vekt

Slaktevekt rapporteres samme dag som dyret veies.

I appen Storvilt
Velg Skutte dyr og du får oversikt over dine skutte dyr, samt dyrene som er igjen på din kvote. Trykk på dyret du ønsker å melde inn vekt på, fyll inn slaktevekt og trykk Oppdater. Jaktleder får SMS med bekreftelse på innmeldt vekt.

På SMS
Send <vekt storviltID kg>, for eksempel <vekt fe2387 167> til 59 44 94 34.  

Alle jegere på jaktlaget kan melde inn vekt. Jaktleder får SMS med bekreftelse på innmeldt vekt. Dersom det er meldt inn feil vekt kan du sende en ny melding med samme storviltID og oppdatere vekta.

Er du trukket ut til kontroll? Her finner du kontaktinformasjon til våre kontrollveiere. (PDF, 91 kB) 

Sett elg
 • Jaktleder er ansvarlig for registrering av sett elg. 
 • Fyll ut sett elg hver dag, også de jaktdagene dere ikke ser elg. Fyll gjerne ut papirskjemaet (PDF, 432 kB) i felt og legg det inn i appen Storvilt når du kommer hjem. 
 • Alle observasjoner av elg under jakt skal føres. Dersom flere jegere ser samme elg så skal alle observasjonene registreres. Dersom en jeger ser samme dyr på ulike tidspunkter samme dag, regnes det som flere observasjoner. 
 • Dyr som skytes skal også registreres som sette dyr.
 • Bare dyr som observeres under jaktutøvelse skal registreres. Ser du for eksempel et dyr fra bilen på vei til jakt skal ikke dette dyret registreres.
 • Hvis to lag er i samjakt skal sett elg registreres i det feltet dyrene ble sett. Husk å samordne registreringen mellom lagene som jakter sammen.   

I appen Storvilt
Kun jaktleder kan registrere sett elg i appen. Velg Jaktdager/sett dyr og registrer sett elg de dagene dere jakter. Fullfør registreringen ved å trykke Send inn jaktdag/sette dyr. Innsendte dager kan redigeres og sendes inn på nytt. 

På jaktleders side i Storviltportalen
I startmenyen på jaktleders side i Storviltportalen finner du fanene Kvote, Faktura og Sett. Under fanen Sett kan du registrere og redigere sett elg. 

Be om tilleggsdyr

I appen Storvilt
Trykk på Tilgjengelig kvote og velg Søk om tilleggsdyr. Du vil bli bedt om å bekrefte før søknaden sendes inn. 

På SMS
Send kodeord <tillegg> til Storviltportalen på nummer 59 44 94 34. 

Ved tildeling av tilleggsdyr får jaktleder en SMS med storviltID og tildelt kategori. Tilbud om tilleggsdyr må aksepteres før man kan begynne å jakte på dyret. Svar på tilbud om tilleggsdyr ved å skrive <aksept storviltID ja/nei>, f.eks. <aksept fe2357 ja> eller <aksept fe2357 nei> til 59 44 94 34

Flytting, samjakt og tilleggsfelt

Vil du flytte til nytt jaktfelt? Meld inn ditt ønske om flytting med SMS til Storviltportalen på telefon 59 44 94 34, eller ring vakttelefonen (Vest-Finnmark: 94 14 09 76, Øst-Finnmark: 94 83 66 28). 

Vil du inngå samjakt med nabojaktlaget? Begge jaktledere kan sende likelydende SMS om at de inngår samjakt til telefon 59 44 94 34. Samjakten er godkjent når jaktlederne mottar bekreftelse fra FeFo. 

Ønsker du å ta i bruk et ledig nabofelt som tilleggsfelt? Send en forespørsel på SMS til Storviltportalen på telefon 59 44 94 34, eller ring vakttelefonen (Vest-Finnmark: 94 14 09 76, Øst-Finnmark: 94 83 66 28).  

Henvendelser om flytting, samjakt og tilleggsfelt håndteres i kontortid. 

Resette passord i Storviltportalen

Du kan få nytt passord tilsendt på mobil dersom du har glemt det gamle. Send SMS med kodeord <passord> til 59 44 94 34. Kun jaktleder kan be om nytt passord. 

Avslutte jakt

Meld fra hvis ditt jaktlag avslutter jakta før jaktslutt.

I appen Storvilt
Trykk på den røde knappen Avslutt jakttilbud. Du vil bli bedt om å bekrefte før melding om avsluttet jakt sendes inn.

På SMS
Det er kun jaktleders registrerte mobilnummer som kan sende inn melding om avsluttet jakt. Send SMS med kodeord <avslutt> til 59 44 94 34. 

Kontakt

Kristin Hornset
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 480 43 124