FEFO

Naturoppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) gjennomfører tilsyn med jakt og fiske på Finnmarkseiendommen. 

Kontakt SNO i Finnmark dersom du vil melde fra om ulovlig jakt og fiske eller ferdsel. 

Statens naturoppsyn er en del av Miljødirektoratet og er miljøforvaltningens operative feltorgan. SNO fører tilsyn med naturen og at bestemmelsene i miljølovgivningen overholdes.