Naturoppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) gjennomfører tilsyn med jakt og fiske på Finnmarkseiendommen. 

Kontakt SNO i Finnmark dersom du vil melde fra om ulovlig jakt og fiske eller ferdsel. 

Statens naturoppsyn er en del av Miljødirektoratet og er miljøforvaltningens operative feltorgan. SNO fører tilsyn med naturen og at bestemmelsene i miljølovgivningen overholdes. 

Elsykkel og jakt
I forbindelse med jaktutøvelse reguleres elsykkel som motorkjøretøy, og elsykkel som transportmiddel er regulert som sykkel.

Det vil si at elsykkel ikke kan benyttes til lokalisering av vilt utenfor vei og at det ikke kan skytes fra elsykkel, heller ikke når du stopper og setter bena i bakken.

Å transportere seg selv til og fra jakta på elsykkel er ikke forbudt etter viltlovgivningen.