FEFO

Naturoppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) gjennomfører tilsyn med jakt og fiske på Finnmarkseiendommen. 

Kontakt SNO i Finnmark ( Telefon: 03400 / 73 58 05 00) dersom du vil melde fra om ulovlig jakt og fiske eller ferdsel på Finnmarkseiendommen. Statens naturoppsyn er en del av Miljødirektoratet og er miljøforvaltningens operative feltorgan. SNO fører tilsyn med naturen og at bestemmelsene i miljølovgivningen overholdes.

Tilsynsoppgavene til SNO er todelte og retter seg både mot tilsyn med naturtilstanden og menneskets atferd i naturen. I dette inngår tilsyn med alle verneområdene i Norge. Veiledning og informasjon er også en viktig del av oppgavene. Samtidig utfører SNO registrering, overvåking, tiltak og skjøtsel på oppdrag fra forvaltningsmyndighetene.

Fant du det du lette etter?